ariana

ariana

Thursday, June 28, 2018

وحشی های سده ی 21دراستان غور یک بانو را شلاق زدند


مقام‌های محلی غور می‌گویند که گروه طالبان زن ستیز یک بانوی هژده ساله    
را به جرم فرار از منزل در یک دادگاه صحرایی شلاق زدند.                                                                                                             عبدالحی خطیبی، سخن‌گوی والی غور به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که این بانو سال گذشته در شهرستان شهرک از خانه شوهرش فرار کرده و به خانه پدرش آمده بود.
پس از آن موسفیدان روستا بخاطر حل این مسأله جمع شده بودند که طالبان از این موضوع آگاه
  می‌شوند.                                                                                                                                             
به گفته‌ی آقای خطیبی یک ماه پیش گروه طالبان این بانو را از خانه پدرش گرفته به منطقه‌ی خروطک که تحت حاکمیت آن گروه است می‌برند و وی را شلاق می‌زنند
معصومه انوری، رییس امور زنان غور گفته که این رویداد در منطقه‌یی مسجدنگار شهرستان شهرک این استان رخ داده                                                                     است.                                                             
                                                                                                                          در ویدیویی که از جریان این دادگاه صحرایی طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که شماری از گروه طالبان پس از خوانش یک اعلامیه این بانوی جوان را شلاق می‌زنند  
                                                                                    
پیش از این نیز بارها ویدیوهایی از جریان محاکمه صحرایی از سوی طالبان و افراد مسلح غیرمسوول در مناطق مختلف افغانستان منتشر شده است. بیشتر این رویدادها روی اتهام فساد اخلاقی می‌چرخد
سخن‌گوی والی غور می‌گوید که نیروهای پولیس این موضوع را دنبال می‌کند
نابود شود بر حکومت که به شهروندش عدالت و امنیت داده نمی تواند.

No comments:

Post a Comment