ariana

ariana

Sunday, May 6, 2018

زن افغان‌تباربرای اولین‌بارعضو شورای محلی درلندن شد

زن بریتانیایی افغان‌تبار برای نخستین بار در انتخابات شوراهای محلی در پایتخت بریتانیا به عنوان نماینده منطقه خود انتخاب شد.


به گزارش بی‌بی‌سی پیمانه اسد سه سال داشت که با خانواده‌اش به بریتانیا پناهنده شد و ۲۵ سال بعد از آن به عنوان نماینده‌ی منطقه‌ی هرو در لندن انتخاب شد.
او در حساب توییتر خود نوشته: «۲۵ سال پیش، پدر و مادرم به عنوان پناهنده‌ی سیاسی از افغانستان به بریتانیا آمدند. امروز آن‌ها شاهد انتخاب من به عنوان نماینده‌ی منطقه‌ی هرو بودند؛ منطقه‌ای که من از ۳ ساله‌گی در آن‌جا زنده‌گی می‌کنم. افتخار می‌کنم که مردم روگزت را در شورای شهر هروی لندن نماینده‌گی می‌کنم.»
پیمانه اسد مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه کینگز لندن در رشته‌ی امنیت و توسعه دریافت کرده است.
او به نماینده‌گی از حزب کارگر بریتانیا در سال ۲۰۱۴ نیز در انتخابات محلی شرکت کرده بود، اما تلاشش نتیجه نداد.
اکثریت جمعیت منطقه‌ی هروی لندن را اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند. هندی‌ها بزرگترین گروه در این منطقه هستند.
در این انتخابات، بیش از ۴۴۰۰ نماینده‌ی شوراهای محلی در انگلستان برگزیده شده‌اند. بیشترین صندلی‌ها را حزب کارگر بریتانیا به دست آورده است.
8 صبح
Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com

No comments:

Post a Comment