ariana

ariana

Tuesday, May 22, 2018

تقرر بانوان درپست های بالا بخاطرانتخابات پیشرو

 کود مطلب :۶۵۹۰۱
   معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان صبح دیروز، بانوندیمه سحر را به عنوان رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف معرفی کرد.


به گفته آقای دانش، با توجه به ضروت‌های موجود در عرصه‌های مختلف و با تصمیم رهبری حکومت و وزارت معارف، معینیت تخنیکی و مسلکی از بدنه و تشکیل وزارت معارف جدا و به عنوان یک اداره مستقل و با تشکیل و بودجه و صلاحیت‌های جداگانه ایجاد شده است.

وی هدف از این کار را متمرکز ساختن وزارت معارف به تعلمیات عمومی و اهمیت دادن به تعلمیات تخنیکی- مسلکی برای تربیت منابع بشری ماهر و مسلکی عنوان کرد.

معاون دوم ریاست جمهموری افغانستان مبارزه با تروریزم، مدیریت و برگزاری انتخابات پارلمانی، مدیریت پروژه‌های اقتصادی، اصلاح شیوه حکومتداری و توسعه نظام تحصیلی را از اولویت اساسی حکومت در سال جاری عنوان کرد.

وی تأکید کرد که مدیریت درست انتخابات سال جاری، یکی از اولویت‌های حکومت افغانستان است و حکومت وحدت ملی به صورت جدی و قاطع، مصمم است انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری را در وقت معین و قانونی آن برگزار کند.

سرور دانش از مردم خواست که در پروسه ثبت‌نام و انتخابات فعالانه شرکت کنند.
این تعین و تقرر های جدید بانوان در پست های بالاتر جنبه ای نمایشی داشته و حکومت وحشت ملی می خواهد که توجه ای زنان را در انتخاب سال آینده جلب کنند و رای کسب کنند.                                 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com