ariana

ariana

Sunday, March 4, 2018

پیام شادباش همایش اروپایی زنان افغانستان به مناسبت هشتم مارچ


هشتم مارچ به نام روز همبستگی   زنان جهان نامگذاری شده است ، این روز سر آغاز مبارزات متشکل سیاسی و اجتماعی  زنان علیه هر نوع بی عدالتی و  تبعیض جنسی است   در این روز پرچم همبستگی به منظوربرابری حقوق  


    وشرایط بهتر کاری و زنده گی ابرومندانه و سالم برای زنان در جهان  بر افراشته شد
سالانه ملیونها انسان در کنار هم در کشور های مختلف جهان از این روز گرامی داشت می دارند
   مبارزه پیگیر و جهانی  زنان به منظور برابری حقوق  شان به پیشرفت های چشمگیری بهره ای در برخی از کشور های جهان نائل شده است .  همسانی  و برابری حقوق زنان با مردان در بخش های سیاسی ، اجتماعی و حقوقی  فرایند همین مبارزات است.
 علی الرغم بیشتر از صد سال مبارزات پیگیر برای حقوق مساوی زنان در بخش های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوق خانواده گی ودیگر بخش ها ، هنوز هم تبعیض علیه   زنان در تمام زمینه ها در جهان پدیدار است .

در کشور جنگ زده ای ما  افغانستان ، زنان با آنکه در قانون اساسی برخی از حقوق مساوی با مردان را کسب کرده اند ، مگر دولت در برابر حقوق زنان از بی خردی و نا باوری استفاده می کند، هنوز هم زنان در روستا ها  و شهر ها  توسط طالبان وحشی و افراطیون عقب ګرا سنگسار می شوند. فروش زنان در برابر پول نقد ویا معاوضه با حیوانات در این کشور وجود دارد.  دُره زدن ، قتل های ناموسی ، ازدواجهای اجباری   ، عدم دسترسی به تحصیل وکار خارج از منزل،  از عوامل بسیار روشن  واشکار نقض حقوق  زنان در  افغانستان است.

ازار واذیت زنانی که در بیرون از خانه کار می کنند ویا به آموزش می پردازند، از دیگر دشواری های است که در برابر زنان  افغانستان قرار دارد.

  وضع حقوقی زنان  در میان خانواده های  افغان در اروپا ، امریکا و استرالیا نیز بهتر از داخل کشور نیست، قتل های ناموسی ،   مانع شدن  دختران جوان از اشتراک  در کار ها ی ورزش های  همگانی و فرهنګی از دیگر عواملی اند ، که  موجب  نقض حقوق زنان و دختران  گردیده است

همایش  اروپایی زنان  افغانستان  در حالی که هشتم مارچ روز جهانی  زن را به همه زنان  جهان شاد وخجسته می خواهد به این باور است ، که مبارزات متداوم و وپیگیر زنان در سراسر جهان   در کشور عزیز ما افغانستان  و در میان زنان افغان در اروپا می تواند  به مرور زمان حقوق  حقه زنان را از گیر ودار سیاه زن ستیزی  برهاند..
تلاش در رهایی زنان از خرافات گسترده ، تلاش برای بهبود زنده گی  زنان افغان در داخل کشور و  مبارزات پیگیر در میان افغانهای خارج مرز می تواند به مرور ایام  دامن گسترده بی خردی وزن ستیزی را   بزداید..

تا زمانی که  زنان با هم متحد نشوند و با مبارزات پیگیر خود درخت سیاه زقوم زن ستیزی  را از ریشه نکشند  ، به صورت مجانی و رایگان  حقوق حقه زنان در بخش های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، و درامد مساوی با مردان ، بدست نخواهد آمد.

تشکل  زنان در ساختارهای سیاسی زنان ودر سازمانهای مبارز واقعی حقوق زنان یگانه راه نجات کشتی در کل مانده حقوق زنان در جهان ودر کشور ما افغانستان خواهد بود.

همایش  اروپایی زنان افغانستان   که یک  ساختار  مستقل و وارسته اجتماعی وصنفی زنان  است از همه  زنان افغان در اروپا می طلبد تا در تشکل گرد این ساختار، حقوق حقه ای شان را از زن ستیزان سیه دل و بی خرد  بدست بیاورند و اجازه ندهند ، تا با تبر زدن ها ، گردن بریدن ها ، ازدواج های اجباری هنوز هم به برده گی کشانیده شوند.

 شما می توانید با مبارزات پیگیر تان در ساختار این همایش از حقوق مساوی کار و دریافت مزد مساوی  در پرتو قانون اساسی کشور های اروپایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شوید 
زنده باد هشتم مارچ روز جهانی زن
زنده باد ساختار های سیاسی دادخواه  و مبارز حقوق زنان در داخل کشور

پیروز باد همایش اروپایی زنان افغانستان


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment