ariana

ariana

Wednesday, February 28, 2018

دختران ایرانی که شوهران افغانی کردند،به عنوان برده استفاده می شوند


کد مطلب :64251

معصومه ابتکار  معاون رئیس جمهور ایران در جلسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت دوازدهم سیاست‌ها و راهبردهای این دولت را پیگیری می‌کنیم،

معاون رییس‌‌‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده در رابطه با بحث تابعیت فرزندان زنانی که شوهران غیرایرانی دارنداظهار داشت: مسئله تابعیت پیگیری شد؛ طبق آمارها حدود ۸۰۰ دختر ایرانی که شوهر افغان کرده‌اند به صورت برده مورد استفاده قرار می‌گیرند لذا موضوع مهم و پیچیده‌ای است.
وی اشاره ای نکرد، چگونه این هتشصد زن توسط مردان افغان به صورت برده مورد استفاده قرار می گیرند.
این در حالی است که زنان ایران نسبت به قوانین حقوقی و ارائه شکایات در دادگاه های ایران دست توانایی دارند، بعید به نظر می رسد این زنان در ایران یا در افغانستان با توجه به نمایندگی های جمهوری اسلامی در افغانستان زندگی برده مانندی داشته باشند.
عده ای از زنان معتاد که در خانواده هایی با شرایط اقتصادی پائین زندگی می نمایند و تن به ازدواج با مردان اتباع بیگانه می دهند مبحشش جدا است، این زنان طبق هر شرایطی زندگی برده گونه ای را خواهند گذراند.
با توجه به شرایط  پائین مهاجرین افغان در ایران  و دیدگاه منفی نسبت به مهاجرین خانواده های ایرانی حاضر نمی شوند دخترانشان با شرایط بد و اسفبار مهاجرین افغانی زندگی نمایند.
 اینکه نماینده رئیس جمهور ایران در مجلس نمایندگان می گوید 800 زن ایرانی به صورت برده توسط مردان افغان مورد سو استفاده قرار میگیرد ، قابل بررسی و تامل است.Virus-free. www.avast.com