ariana

ariana

Wednesday, February 21, 2018

برای چهارمين بار ازفروختن يک زن درتخارجلوگیری شد

کد مطلب :64119
یک زن در تخار، بعد از سومین بار فروختنش به نیروهای امنیتی پناه برده؛ تا جلو فروختن چهارمین بار وی گرفته شود.
این زن که به نام مستعار نویده می باشد، چهل و سه سال سن دارد و باشندۀ اصلی مرکز ولایت هرات است.در مصاحبه با پژواک، رازهای زندگی اش را چنین بیان کرد.
  غلام محمد ازدواج کردیمبیست ساله بودم که در ایران، با یک جوان نیمروزی به نام

وی گفت که همسرش در ایران معتاد به مواد مخدر شد، و آنها مجبور شدند تا به ولایت نیمروز باز گردند.
نویده افزود که با غلام محمد در نیمروز بیست سال زندگی کرد  و مادر هشت طفل شد.
به گفتۀ وی، زندگی خانوادگی آنها به سبب اعتیاد غلام محمد به مواد مخدر، بسیار تلخ شد و دیگر حوصله برای یکجا ماندن را نداشت.
وی گفت: "غلام محمد گاهی مرا با چوب می زد، گاهی آب جوش بالایم می انداخت، بالاخره مجبور شدم که به محکمه بروم و از وی طلاق بگیرم؛ زمانیکه از وی طلاق گرفتم، در تالقان خانۀ دامادم بود و به خانۀ دامادم آمدم؛ اما وی نیز بعد از چند روز، مرا از خانه اش بیرون کرد."
به گفتۀ وی، بعد از خانۀ دامادش، به ولسوالی فرخار رفته؛ اما آنجا با سه فرد به نام های رحیم الله، امیرخان و مهران مواجه شده که بعداً آنها با استفاده از زور وی را باخودشان برده اند.
وی افزود: "من در فرخار سرگردان می گشتم که با این افراد مواجه شدم، رحیم الله مرا به خانۀ خود برد و آنجا چند بار بالایم تجاوز جنسی نمود."
به گفتۀ وی، رحیم الله بعد از چند مدت، مرا به فرد دیگری به نام عتیق الله در بدل ده هزار افغانی فروخت.
وی گفت: "عتیق الله گنگ بود و نمی توانست که حرف بزند؛ اما من همراهش یک ونیم سال زندگی کردم و خداوند یک فرزند برایم داد که نامش داوود است."
نویده افزود زمانیکه عتیق الله هم طلاقش را داد، مجبور شد که دوباره نزد رحیم الله برود؛ اما رحیم الله بعد از مدتی، به یک شخصی دیگر به نام سیدعلم در بدل سه صد هزار افغانی فروخت.
وی افزود: "با سید علم به منطقۀ قوندوز ولسوالی ورسج رفتم، یک ماه با وی بودم، هر روز مرا میزد، از وی گریختم، دوباره نزد رحیم الله آمدم؛ اما این بار رحیم الله مرا بالای یک شخص دیگری به نام سلطان در بدل ده هزار افغانی فروخت."
وی گفت که باسلطان زندگی خوبی داشت؛ اما سلطان از داستان زندگی وی آگاه شد و بعداً از خانه اش بیرون کرد.
وی افزود: "زمانیکه سلطان مرا از خانه بیرون کرد، من باخودم گفتم که اگر این بار، به رحیم الله باز گردم، مرا برای چهارمین بار نیز خواهد فروخت؛ برای همین، خودم را به نیروهای امنیتی تحویل دادم."
نویده گفت که بالای همۀ این افراد عریضه کرده؛ تا بازداشت شوند و با آنها برخورد قانونی صورت گرد.
رزم آرا حواش رئیس امور زنان تخار، در این مورد به پژواک گفت که نویده، سه چهار بار فروخته شده و بالایش  بسیار ظلم شده است.
وی افزودکه این موضوع را به ارگانهای عدلی و قضایی راجع کرده و آنها در این مورد بررسی ها را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر، یک منبع امنیت ملی در تخار، به پژواک گفت که در این مورد، تا کنون مهران و امیرخان بازداشت شده اند.
منبع افزود که برای بازداشت همۀ این افراد که در این قضيه شامل اند به شمول رحیم الله، تلاش ها جریان دارد.
بر اساس معلومات مقامات امور زنان، طی شش ماه اول سال روان، در این وزارت بیشتر از
۱۶۳حادثۀ خشونت علیه زنان ثبت شده، که تنها ۶۲قضیۀ آن قتل می باشد..


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment