ariana

ariana

Tuesday, November 28, 2017

شربت گل کلید خانه جدید خود را دریافت کرد

شربت گل، بانوی افغان که با نشر عکس اش در نشریه نشنال جیوگرافیک به شهرت جهانی رسید، بعد از خودداری از دریافت آپارتمان اهدایی حکومت، کلید خانه جدید خود را دریافت کرد.شربت گل که با خانواده اش سال ها به عنوان مهاجر در پاکستان زندگی کرده بود،  ۱۹ عقرب سال گذشته با چهار فرزندش از پاکستان اخراج شد
محمد اشرف غنی رییس جمهور بعد از برگشت این بانوی مهاجر و خانواده اش، با آنها دیدار و کلید یک آپارتمان را در منطقه قصبه کابل به عنوان تحفه به وی اهدا کرد
اما شربت گل گفته بود که این آپارتمان مطابق با نیازمندی وی نیست و از حکومت خواسته بود به نیازمندی اش توجه کند.
امروز، هیئتی به نمایندگی از ریاست جمهوری با حضور در شهرک سلیم کاروان منطقه ارزان قیمت کابل، کلید یک آپارتمان این شهرک را وی اهدا کرد
سیدالله تره کی مسؤل مطبوعاتی اداره امور ریاست جمهوری گفت که رییس جمهور با پذیرش درخواست شربت گل، با اهدای یک خانه جدید که مطابق با رضایت این بانوی مهاجر باشد، موافق کرد و امروز کلید این خانه بعد از طی مراحل اداری آن به شربت گل داده شد.Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment