ariana

ariana

Friday, November 24, 2017

نومبر۲۵،روزجهانی محوخشونت علیه زنان

شیرین نظیری
در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰، خواهران "میرابل" اهل جمهوری دومینیکن، به وسیله دولت دیکتاتوری این کشور به شکل وحشیانه‌ ی به قتل رسیدند.

پس از سال ۱۹۸۱ترسایی، از این روز به عنوان روز مبارزه با  خشونت علیه زنان یاد می‌کردند. تا این
که در اکتبر سال ۱۹۹۹، شورای عمومی سازمان ملل متحد این روز را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان نام ‌گذاری کرد و آن را به تصویب رسانید.
مجمع عمومی سازمان ملل از دولت ها، سازمان های بین المللی ونهادهای غیردولتی (NGO ) خواست تا در این روز با ترتیب دادن برنامه های ویژه به رشد آگاهی زنان در این زمینه و مبارزه با خشونت علیه زنان کمک کنند.
دربند نخست بيانيه جهانى رفع هرگونه خشونت عليه زنان، چنين آمده است:
«خشونت عليه زنان به مفهوم هرگونه عملى است كه مبناى جنسيتى داشته و فرآيند آن و يا فرآيند بالقوه آن، منجر به آسيب جسمانى، جنسى و روانى و يا سبب رنج وزحمت به زنان گردد. از جمله اين اعمال تهديد وشکنجه و محروميت از آزادى ،چه در زنده گى خصوصى و چه در حيات اجتماعى زنان ‌باشد.»
كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل متحد در پيام خود به مناسبت روز بين‌المللى رفع خشونت عليه زنان در۲۵ نوامبر سال ۲۰۰۵‌ پس‏ از تصويب بيانيه جهانى رفع خشونت عليه زنان،چنین گفته بود: «خشونت عليه زنان درجهان به گونه‌اى گسترده باقى مانده است. زنان هم‌چنان با اين زشت‌ترين نماد نظام‌ مند تبعيض‏ و نابرابرى درحقوق و در زنده گى روزمره خود درسراسر جهان رو‌به‌ روهستند. اين امردرهر منطقه جهان، بدون درنظرگرفتن سطح درآمد، طبقه اجتماعى، نژاد و قوميت اتفاق مى‌افتد... خشونت علیه زنان هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسی ، که منجر به آسیب فزیکی ، جنسی و یا حالت روانی زنان شود خشونت علیه زنان گفته می شود. خشونت، بدرفتاری و یا زشتی سخنی ایست که پیوند اساسی با فرهنگ ومذهب دارد.
درجوامع مرد سالارقوانین ،عنعنه و فرهنگ مرد را مکلف به پرداخت معیشت زن می سازد.  زن خود، پیشتوانهً شخصی
 اقتصادی ندارد. در چنین حالت مرد در وجود خود یک برتری و تفوق احساس نموده و به خود متکی و حاکم گردیده و زن را جز دارایی های خود دانسته و مالک او می داند. بنابراین زن را در تحت کنترول و قیمومیت خود در می آورد و هرگونه خشونت را که خواسته باشد.درحق اش  روا می دارد.
خشونت به اشکال
و شيوه‌هاى مختلف بر زنان اعمال مى‌شود. خشونت‌هاى ناشى از جنگ، تجاوزهاى جنسى، خشونت خانه گى،حلق آویززنان ، اعدام زنان، گردن بریدن زنان ، سوزانیدن زنان، زهردادن زنان ، غرق کردن زنان در دریا ها، مثله کردن زنان،خرید و فروش زنان و دختران، تن‌فروشی‏ اجبارى زنان، برده گى جنسى، خنته دختران، ضرب وشتم ، ازدواج های اجباری، ازدواج های تحت سن، چند همسری ،سركوب‌هاى سياسى و سيستماتيك زنان، و...خشونت های است که همه روزه ما درکشورخود شاهد هستیم.. 
افغانستان از جمله کشورهائی است که درپای اعلامیه جهانی رفع تبعیض و خشونت علیه زنان امضا نموده و نسبت به رعایت آن تعهد سپرده است. اما متأسفانه چون کارکرد های این نظام براساس قوانین مذهبی و ارزش های سنتی صورت می گیرد، نه تنها خشونتِ مردان علیه زنان چه در خانه و چه در اجتماع پیگیری نمی شود، بلکه براى اجراى قوانین آن هيچ‌گونه قدرت اجرايى و كنترول جدى درنظرگرفته نشده است. از اين‌رو نه تنها اين قوانين بر روى كاغذ مانده است، بلكه خشونت عليه زنان نسبت به سال های گذشته افزایش قابل ملاحظه ای نیزنموده است.
درین جا چند نمونه بارز و فاجعه آمیزخشونت علیه زنان درسال جاری" ۲۰۱۲ ترسایی" درافغانستان را یاد آورمی شوم که بسیارتکان دهنده وغم انگیزبوده است. مانند:
اعدام نجیبه زن جوان دریکی ازنواحی ولایت پروان به وسیله طالب های زن ستیز، سربریدن عاقله بیست وپنج ساله بنت سرور
در روستای شنبل ولسوالی شیبرولایت بامیان ،سربریدن بی بی جان زن بيست و پنج ساله درولایت هرات ،سربریدن ماه گل بیست ساله درهرات ، قتل دختر شانزده ساله به نام شکیلا درخانه یک عضو شورای ولایتی بامیان ،سربریدن مادرودخترخوردسال درولایت غزنی ، قتل دودخترجوان شانزده وهژده به وسیله پدرش درولایت هلمند،تجاوز دختران به وسیله  پدران شان درولایات لغمان وهرات وده های دیگر...
افزون برخشونت های خانواده گی ده هاکودک ، نوجوانان و زنان به جرم جاسوسی به دولت ،قوای متحدین وبه جرم فرزند ویا زن پولیس ملی بودن ، ازسوی طالبان سربریده شدند.
سالانه سد ها تن از زنان ستم دیده ما، قربانی خشونت های خانواده گی می گردند،
گلوی نازک و ظریف شان با کارد بی رحمانه و وحشیانه بریده می شود، تیزاب به صورت زیبای دختران ما پاشیده می شود وده ها زن و کودک مورد تجاوز جنسی قرارمی گیرند ما مواردی را درین روزها بیاد داریم که کودک سه ساله درتخار و سه دختر پنج الا شش ساله درولایت بلخ مورد تجازجنسی قرارگرفتند. این همه قتل ها  و تجاوزها بالای زنان بی گناه لکه داغ ابدی به دامان دولت نابکار و غارت گر افغانستان بوده ومردم افغانستان بویژه زنان وکودکان این سرزمین ، روزهای سیاه، ماتم زا و اعمال وحشیانه را هیچ گاهی فراموش نمی کنند .
بنابرین مبارزه براى محو كليه اشكال ستم بر زنان و مبارزه براى برابرى واقعى زن و مرد در كليه عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، وظيفه همه انسان‌هاى برابری‌طلب، آزادى‌خواه، وزارت امورزنان ، نهاد های حقوقی زنان ،سازمان حقوق بشر، کمسیون امورزنان در پارلمان، مجله های اختصاصی برای زنان ،همه احزاب وسازمان های مترقی وهمه رسانه های داخلی وخارجی است.
بیاید همه دست به دست هم دهیم وبا این پدیده زشت که هر روز نفس یک خواهرستم دیده ما را به شکل بسیارفجیعانه آن می گیرد ، قلب های همه مان را جریحه دار و خانواده ها را ازهم متلاشی وهزاران کودک را بی مادر و خیابان گرد نموده و به بیراهه می کشاند. مبارزه جدی نمایم وهمه با هم هم صدا شویم و به "خشونت و تجاوزبه زنان وکودکان نه ! " بگویم.
 
شیرین نظیری فعال حقوق زن


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment