ariana

ariana

Thursday, January 26, 2017

فمینیسم

فمینیسم :مجموعه‌ای ازحرکات و ایدیدلوژی ها برای ایجاد کردن بسترهای دفاع از حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان و همچنین ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان ودختران در آموزش و پرورش  و اشتغال است.
 
 
واژه «فمینیسم» و «فمینیست» برای نخستین بار در فرانسه و هلند در سال ۱۸۷۲ ظاهر شد.
بریتانیا در ۱۸۹۰
s، و امریکا  در سال ۱۹۱۰،و فرهنگ انگلیسی اکسفورد لیست ۱۸۹۴ را به عنوان سال ظهور برای نخستین بار از «فمینیست» و ۱۸۹۵ برای «فمینیسم» استفاده کردند.
در اوایل سده بیستم ترسایی و در جریان موج نخست فیمینسم و تلاش برای کسب حق رأی، عدهٔ زیادی از زنان خود را فمینیست نامیدند. واژه‌ای که با آغاز دهه‌های شصت و هفتاد میلادی و اوج گرفتن موج دوم جنبش‌های اجتماعی جای خودش را در ادبیات، سیاست، هنر، تاریخ، اقتصاد، حقوق،انسان شناسی  و جامعه‌شناسی نیز باز کرد. در واقع فمینیسم در پی نقد همهٔ اندیشه‌ها بود.
در پاسخ به پرسشِ در باره ی فمینیسم چیست؛ پاسخی جامع نمی‌توان داد. گروهی آن را جنبشی سازمان یافته برای به دست آوردن حقوق زنان قلمداد می‌کنند، گروهی آن را چشم اندازی در پی رفع کردن فرودستی، ستم، نابرابری‌ها و بی عدالتی‌ها علیه زنان می‌دانند و گروهی نیز آن را یک ایدیولوژی می‌پندارند که هدفش نه فقط برابری زنان و مردان که دگرگون سازی تمام ساختارهای اجتماعی است.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com

No comments:

Post a Comment