ariana

ariana

Thursday, November 24, 2016

۲۵ نوامبر روز مبارزه بخاطر خشونت علیه زنان

ازسال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبرسال٬به عنوان روزجهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده است.

 
 این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده است. شورای عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد.
این تاریخ به خاطر قتل وحشیانه سه خواهران میرابال، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده است.که زیر پاشنه های دیکتاتور رافائل تروئیلو قربانی شدند،
خشونت علیه زنان یک مس...اله جهانی است. یک زخم سابقه دار، خونین، چرکین و ننگین که ریشه در اعماق تاریخ دارد.
اما خشونت در جهان معاصر به شیوۀ های مختلف اعمال می شود.
خشونت های خانوادگی، تجاوز، خرید و فروش زنان و دختران، تن فروشی اجباری، خشونت ناشی از جنگ، بردگی، تجاوز جنسی، کشتار دختران نوزاد، خشونت های سیاسی، اقتصادی و غیره.
طبق آمار جهانی
۷۰ درصد از زنان تحت خشونت هستند. خشونت علیه یک چهارم زنان از ابتدای ازدواج آغاز می شود. در هر ۱۲ ثانیه یک زن مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. از هر سه زن در طول عمر شان یک زن بوسیله شریک زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. خشونت در تمامی طبقات و نژاد های وجود دارد.
اما خشونت در برابر زنان افغانستان دو چند زنان جهان گفته شده و هر روز رو به گسترش بوده وبه اشکال و انواع مختلف از این جنس ستمدیده قربانی میگیرد.
از اول سال جاری تا کنون
۳۳۷۲ مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده که از این میان به ۸۴۷ قضیه‌ی آن از طریق میانجیگری مردم محل رسیدگی شده است.
این از میان به
۱۱۸ مورد آن در محاکم کابل و ۲۲۸ مورد در ولایت‌ها رسیدگی شده و نیز ۲۱۵۲ قضیه‌ی دیگر برای رسیدگی تحت بررسی قرار دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com