ariana

ariana

Wednesday, October 26, 2016

!دختران خردسال امروز، زنان توان‌مند فردا

فاطمه حسینی
یازدهم اکتوبردرتقویم جهانی مصادف باروز جهانی دختران خردسال است که توسط سازمان ملل متحد نام‌گذاری شده است،که هرسال با توجه به داده‌ها واطلاعات جمع‌آوری‌شده
 
از تمام جهان به مشکلات، چالش‌ها، فرصت‌ها و امکانات موجود برای تغییر وضعیت و بهبود شرایط زندگی دختران می‌پردازد.
دختران در سن خردسالی و نوجوانی به مراتب نسبت به هر دوره سنی دیگر، آسیب‌پذیرتر هستند و در جوامع و کشورهای سنتی، فقیر و توسعه‌نیافته از حقوق و امتیازات انسانی برخوردار نیستند.
در جوامع فقیر و سنتی، دختران از حق دسترسی به تحصیل، فرصت رشد و ترقی، سلامت جسم و روان، تغذیه مناسب، حقوق قانونی و زندگی‌کردن در فضای عاری از خشونت و تبعیض محروم واقع می‌شوند.
آمار ازدواج اجباری و زیر سن در این کشورها بسیار فراوان است که فرصت زندگی سالم، مرفه و مناسب را از دختران و مادران نسل آینده می‌گیرد.
دختران خردسال که کودکانی بیش نیستند، مادر نسلی می‌شوند که هیچ نوع دانش، آگاهی و مهارت برای تربیت نسل بعدی را ندارند و این چرخه بدبختی همان‌طور ادامه می‌یابد. یکی از دلایل نام‌گذاری "روز جهانی دختران خردسال" متوجه‌ساختن جهان به این معضل است.
هر سال این روز با شعار و هدفی، جهت تغییر شرایط زندگی دختران در همه جای دنیا تجلیل می‌شود و بر اساس آن سیاست و برنامه‌های انکشافی شناسایی و برای پیش‌رفت آن اقدام می‌شود. امسال روز جهانی دختران خردسال با موضوع "پیشرفت دختران مساوی است با پیشبرد اهداف" تجلیل می‌شود که به نقش سازنده دختران در خانوده‌ها و جوامع پرداخته می‌شود و جایگاه دختران را در پیشرفت و رسیدن به زندگی شاد، سالم و موفق را تحسین و قدردانی می‌کند.
افغانستان از جمله کشورهایی است که فقر، جنگ، بی‌سوادی، عدم آگاهی از دین و سنت‌های مردسالارانه زندگی دختران خردسال را مورد تهدید قراد داده است.
دختران در خردسالی که هنوز از لحاظ روحی و جسمی رشد لازم را برای تشکیل خانواده، برقراری رابطه جنسی و حامله‌شدن ندارند، مجبور به ازدواج می‌شوند. این دختران خردسال از لحاظ روانی آمادگی مسوولیت‌های زندگی جدید را ندارند و به این دلیل دچار آسیب‌هایی بزرگ می‌شوند، حامله‌شدن این دختران در خردسالی، مرگ‌ومیر هنگام زایمان را در پی دارد که معمولا باعث مرگ مادران خردسال و طفلش می‌شود و گاهی هم مادران و کودکان دچار مشکلات جسمی می‌شوند. اما اگر این دختران خردسال مورد حمایت خانواده، جامعه و دولت قرار بگیرند به اهرم‌های پیش‌رفت، ترقی و موفقیت تبدیل خواهند شد که نقش بزرگی در تغییر جامعه خواهند داشت.
هنگامی که سیاست‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی در راستای حمایت و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی و مبرم دختران در زمینه تحصیل، صحت، فراهم‌آوری فضای امن برای رشد سوق داده شود، ما زنانی توان‌مند خواهیم داشت که سرمایه‌های آینده این سرزمین خواهند بود که پیش‌رفت و آبادانی را در پی خواهد داشت. دختران خردسال امروز، باید از امکانات و فرصت‌های برابر با پسران روبه‌رو باشند تا خانواده و جامعه‌ای سالم را به‌عنوان نیمی از پیکر این جامعه و مادران فردا رقم بزنند.s
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com