ariana

ariana

Wednesday, August 3, 2016

آمنه جعفری را پدرش در عربستان حبس کرده

  دادگاهی در بریتانیا با صدور حکمی خواستار رهایی آمنه جعفری واجازه خروج او ازعربستان سعودی شده است

آمنه جعفری، ۲۱ ساله، مدعی است پدرش او را بر خلاف تمایلش در خانه 'حبس' کرده است.

خانم جعفری متولد و بزرگ شده شهر سوانسی در ولز است و آن طور که گزارش شده در سال ۲۰۱۲ پدرش او را به جده در عربستان سعودی برده است.

محمد جعفری، پدر آمنه، گفته او این کار را برای "نجات دخترش" انجام داده است اما قاضی بریتانیایی جاستیس هلمن گفته "آزادی آمنه از او دریغ شده" و پدر او باید راه بازگشت دخترش به بریتانیا را هموار کند.

آمنه جعفری که ملیت دو گانه عربستانی - بریتانیایی دارد، گفته علت تصمیم پدرش برای بردن او به جده آن بوده که آمنه پسری را بوسیده است.

قاضی هلمن در حکم خود محمد جعفری را موظف کرده ضمن اجازه دادن به آمنه برای بازگشت به ولز یا انگلستان، هزینه سفر او را هم تقبل کند.

برابر حکم دادگاه آقای جعفری تا ۱۱ سپتامبر (چهل روز دیگر) فرصت دارد که حکم دادگاه را عملی کند.

همزمان این قاضی بریتانیایی اذعان کرده که در صورت عدم تمایل آقای جعفری به تمکین حکم دادگاه، هیچ ضمانت اجرایی برای مجبور کردن او وجود ندارد؛ هر چند در صورت اجرایی نکردن حکم، هنگام بازگشت آقای جعفری به بریتانیا، او می‌تواند به علت سرپیچی از حکم دادگاه مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.


Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com