ariana

ariana

Monday, May 16, 2016

نفس جهد زن مبارز و نستوه

 شیرین نظیری 
نفس جهد فرزندعبدالرحیم درماه سنبله ۱۳۴۰خورشیدی درشهر فیض آبادُ مرکزآستان بدخشان دریک خانواده زحمتکش چشم به جهان گشود. 
پس از اتمام دوره لیسه مخفی آستان بدخشان (سال ۱۳۵۸) در نتیجه امتحان کانکور موفق به حصول بورس تحصیلی در رشته طب گردید اما بنابر مشکلات خانواده گی از تحصیل در خارج از کشور منصرف شد و مصروف تحصیل در رشته ساینس دانشگاه کابل گردید.
بانو جهد وظایف ذیل را با صداقت و سربلندی انجام داده است:
وظیفه مقدس آموزگاری، منشی سازمان دموکراتیک زنان آستان بدخشان، منشی کمیته حزبی شهر فیض آباد، عضو هئیت اجراییه آستان بدخشان، رییس تشکیلات شورای سراسری زنان افغانستان، رییس عمومی موسسات پرورشگاه وطن، رییس دارالمعلمین آستان بغلان، رییس دانشگاه آستان بغلان، رییس امور زنان آستان بغلان، عضو مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان، و معاون شورای آستانی بغلان.
 بانو جهد در جوانی راه مبارزه به خاطر سعادت انسان را برگزید. همیشه متعهد و پابند اصول باقی ماند. وی عضو شورای مرکزی حزب وطن (کميته مرکزی ح. د. خ. ا.) نیز بود و در جریان کار صادقانه و سال های مبارزه مفتخر به دریافت نشان ها، مدال ها و تقدیر نامه ها نیز گردیده است.  
نفس جهد در هیچگونه شرایط وطن را ترک نکرده و در روزگار دردناک، شریک غم و اندوه، رنجها و مصیبت های هموطنانش ماند. او در هیچ حالتی تعهد و رسالت خود را در برابر ملت اش از یاد نبرد و پیوسته به روشنگری پرداخت و از بیان حقایق نهراسید. 
وی در سال ۱۳۷۱ خورشیدی شهر کابل را به قصد اقامت در شهر پلخمری ترک گفت. از اشکال مبارزه استفاده یی موثر نموده و توأم به آن از همسر، رفیق و همرزمش، سرور عزیز چون یگانه مونس روز های دشوار، پرستاری نمود (زنده یاد رفیق سرور عضو سابقه دار ح. د. خ. ا. بود که در روند مبارزه قربانی های زیادی را متحمل شد و در نتیجه بیماری دوامدار، در ماه اسد سال ۱۳۸۴ خورشیدی با زنده گي بدرود گفت و با آرزو های پاکش به خاک خفت).
 بانو جهد دارایی شخصی (خانه، زمین، دُکان، موتر و ...) نداشته و مثل ملیون ها انسان دیگر در این ميهن با مشکلات بی شماری دست و پنچه نرم میکند و به خاطر سعادت انسان مشتاقانه می رزمد.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com