ariana

ariana

Tuesday, April 12, 2016

شناسنامه کتاب


نام کتاب: عجایب هفت گانه جهان باستان
موًلف ونویسنده: شیرین نظیری        
نشر الکترونیک: نوروز  ۱۳۹۵

دیزاین پوشانه: استاد رووف نظیری
حق چاپ وکاپی محفوظ است.
* * * * *

 
 
 
چاپ نخست: کابل، تابستان ۱۳۸۹  
تیراژ :  ۱۰۰۰ جلد
انتشارات سعید:
ابتدای جاده آسمایی،مقابل پلازا هوتل،کابل – افغانستان.

برای باز شدن کتاب عجایب هفت گانه جهان باستان ،مهرورزیده روی لنک زیر فشاروارد نمایید.

عجایب هفت گانه جهان باستان