ariana

ariana

Thursday, March 24, 2016

بازی های استخباراتی آمریکا با وعده صلح

فتانه گیلانی
با داغ شدن تنور جنگ درکشوربه ویژه ولایت های شمالی، نماینده ویژه رییس جمهور،ازحلقات نفوذی طالبان درپیکره نظام سخن می زند.
 
 احمد ضیا مسعود می گوید که این افراد در تبانی با طالبان نمی گذارند تا عملیات های نظامی در برابر هراس افکنان راه اندازی شود. وی هشدار می دهد که میزان نارضایتی مردم از حکومت بیشتر گردیده و اگر حکومت نتواند اوضاع را مدیریت کند، گروه های جهادی در سراسر کشور دست به کار خواهند شد.
فتانه گیلانی، رییس اجتماع زنان در برنامه «فراخبر» گفت: قربانی اصلی تمام این بازی های داخلی و منطقه ای در کشور، مردم افغانستان هستند. این جنگ ها قیمت بسیار گزافی برای ملت شریف افغانستان داشت. متاسفانه در اثر نداشتن یک سیاست واضح و مشخص در چهارده سال گذشته افغانستان دچار آشفتگی در اقتصاد و امنیت شد و حالا هم این سیاست ها توسط اشرف غنی ادامه دارد. به طور مثال سیاست داخلی و خارجی ما نه در آن زمان و در زمان حال مشخص نبوده و نیست. دوست و دشمن ما مشخص نیست و طالبان برادران ناراضی یا مخالفان سیاسی خوانده می شوند. در زمان کرزی مشاهده می کردیم که طیاره هایی برای کمک به طالبان و گروه های مخالف به افغانستان می آمدند و آزادانه اجازه این کار به آنها داده می شد حالا نیز این اتفاق می افتد. تمام این کارها و این سیاست ها باعث دامن زدن به ناامنی در کشور شد و حالا اوضاع به اینجا رسیده است.وی، ادامه داد: به اینجا که مردم از حکومت ناامید شده اند و گروه های مختلفی تشکیل شده است تا خود و جدای از حکومت کنترل امنیت رابه دست بگیرند. گرچه برخی از این گروه ها نیز برای تامین منافع شخصی آمده اند و مردم برای آنها بهانه است و در اولویت قرار ندارد اما حکومت زمینه ساز این گروه سازی ها شده است.
گیلانی، نفوذ کشورهای غربی را بر اعضای حکومت، آشکار دانسته و بیان داشت: در حال حاضر افغانستان در وضعیتی قرار دارد که ما اختیار هیچ چیزی از کشور خود را نداریم. سران کشور ما کاملاً گوش به فرمان بیگانه ها هستند و هرچه آنها دستور دهند انجام می دهند. جنگ افغانستان هم جنگی استخباراتی است که به زور آن را به مردم افغانستان قبولانده اند. مردم افغانستان نمی خواهند که در این جنگ استخباراتی که هم شرقی ها و هم غربی ها در آن دخیل هستند قربانی شوند. مردم این جنگ را نمی خواهند.
رییس اجتماع زنان معتقد است اعتمادی به آمریکا و وعده ای صلح این کشور نیست و افزود: آمریکا وقتی به افغانستان آمد، وعده های دروغینی به این ملت داد. وعده داد که برای آوردن صلح و ثبات به افغانستان می آید و به مردم کمک می کند تا در رفاه و آسایش زندگی کنند اما به اینجا آمد و بازی های استخباراتی را شروع کرد.
گیلانی، پروسه صلح را نوعی فریب برای مردم دانسته و افزود: متاسفانه حکومت افغانستان هیچ اراده ای برای از بین بردن تروریزم ندارد. رییس جمهور و امثال وی در حکومت، فقط آمده اند که جیب های خود را پر کنند و چند روزی را که در حکومت هستند به مال اندوزی بپردازند. قدرت های بزرگ هم که حالا ادعای آوردن صلح در افغانستان می کنند، فقط برای رقابت های خود با کشورهای منطقه به افغانستان آمده اند و مردم افغانستان چوب سوخت رقابت های آنها شده اند.
وی، با انتقاد از افرادی که در سازمان امنیت کشور کار می کنند ابراز داشت: چهره هایی که در بخش امنیتی کشور کار می کنند، کسانی نیستند که بخواهند امنیت را در افغانستان بیاورند، آنها همه افرادی هستنند که نوکر و مزدور شرق و غرب هستند و کوچکترین تعهدی به مردم این مملکت ندارند. آنها چطور می توانند امنیت به کشور بیاورند.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com