ariana

ariana

Tuesday, March 15, 2016

تجلیل از روز جهانی زن درشهر ارنهم هالند

ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالندوانجمن فرهنگی افغانهای شهر ونواحی آرنهم بتاریخ ۱۲ مارچ۲۰۱۶ ازهشتم مارچ روزجهانی زن تجلیل

 
 بعمل آمد
محفل که در شهر آرنهم هالند تدویر یافته بود با گرداننده گی یاسمین همسنگر سکر تر مسول شورای زنان افغان وگوینده موفق وبه زبان هالندی توسط هوسی توده یی از فعالین شورا آغاز گردیده در ابتداسهیلا زحمت ریس شورای زنان افغان در هالند در رابطه با هشتم مارچ روز جهانی  زن،فعالیت های موثر شورا در امر آگاهی دهی زنان درزمینه های مختلف ،تدویر محافل وسیمینار هابه مناسبت های گونا گون برای زنان صحبت نموده واز اشتراک وسهم گیری فعال زنان درامر 
راه اندازی محفل گرامیداشت از روز جهانی زن  سپاسگزاری نمود
بعدا ولی محمد شاهپور ریس اتحا دیه انجمنهای افغانها در هالندضمن یاد آوری از عملکرد  های اتحادیه ،در رابطه به چگونگی شرایط کار وزیست  ومشکلات زنان در سراسر
جهان وبویژه در افغانستان واز نقش اتحادیه بخاطر حمایت از حقوق وآزادی های زنان  واز اشترا ک آنها در فعالیتهای اجتماعی تذ کر بعمل آورد.
بعدا پیام انجمن فرهنگی افغانهای شهر ونواحی آرنهم توسط زلیخا پوپل عضو هیات مدیره این انجمن به خوانش گرفته شد.
همچنان طی این محفل سعیده طلوع،ویاسمین زیارمل معاونین شورای سراسری زنان افغان در هالند،فاطمه سیامی نطاق سابقه دار
رایو تلویزیون کشور ،یوسف صدیقی شاعر ونویسنده ،بانو دکترهما صدیقی پروین سعید و رویا منگل در پیوند با روزجهانی زن صحبت نموده وسروده های خویش را به زبانهای فارسی دری وپشتو  پیشکش  حاضرین نمودند
در واپسین لحظات محفل دسته گهای زیبا از جانب مسولین برای تعدادی از فعالین شورا وانجمن فرهنگی اهدا گردید محترمه فخریه ستارزاده مسوول مالی شورا ومحترم عبدالبصیر رفیق مسوول مالی انجمن آرنهم.که در کار برگزاری این محفل خجسته سهم فعال گرفته بودند نیز قدردانی  بعمل آمد.
محفل با اجرای کنسرت جالب توسط نجیم نیکزاد هنر مند محبوب وخوش آوازدر اوج احساسات واستقبال  گرم حاضرین پایان پذرفت
گزارشگر یاسمین همسگر
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com