ariana

ariana

Tuesday, December 8, 2015

عامل اختطاف و تجاوز بر ده ها دختر جوان درکابل دستگیر شد

کد مطلب :30261
رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله کشور، ظهر امروز طی نشست خبری خویش، عامل اختطاف و تجاوز
 
بر دهها دختر جوان که چندی قبل دستگیر شده بود را به رسانه ها معرفی کرد.
جنرال ظاهر ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله کشور، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت: متهم بازداشت شده به نام اشرف ، بعد از اینکه عکس هایی را از قربانیان خود تهیه کرده و آنان را تهدید و اختطاف نموده و بعد ازچندین هفته تجاوز به عنف آنان را رها می‌ساخته است.
به گفته آقای ظاهر، زهره معشوقه فیروز (که چندی قبل در نزدیکی ارگ کابل اقدام به خودسوزی نمود) نیز توسط اشرف اختطاف و برای پانزده مورد تجاوز قرار گرفته است.
رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله کشور تأکید کرد که؛ این متهم برای مقاصد شوم خود از
۸ تلفن استفاده میکرده و از نزد وی دهها عکس از دخترانی که قربانی او بودند بدست آمده است.
متهم به جرائم خود اعتراف نموده است.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com