ariana

ariana

Wednesday, December 16, 2015

هفت هزار زن در بلخ معتاد به مواد مخدر هستند

شبکه زنان افغانستان همراه با فعالین مدنی، ارگانهای محلی و شوراهای مردمی دریک گردهمایی درشهرمزارشریف
 
 
 اعلام کردند که عامل اصلی روی آوردن بانوان به موادمخدر،عدم پرداخت نفقه ازسوی شوهران شان وفقر وبیکاری درجامعه می باشد.
آنان می گویند که نپرداختن نفقه در خانواده سبب شده تا بانوان در کنار شوهرانشان رفته و موادمخدر استفاده نمایند.
عارفه صفار مسئول شبکه زنان افغانستان و یکی از این تحقیق کنندگان می گوید که یافته های وی نشان میدهد که هم اکنون بیش از هفت هزار خانم در ولایت بلخ به موادمخدر معتاد بوده و اگر جلو این پدیده گرفته نشود؛ این آمار خیلی زود بالا خواهد رفت.
بانو ریحانه رسولی یکی از بانوان فعال در بلخ روی آوردن بانوان به موادمخدر را نگران کننده دانسته و می گوید که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد در آینده نزدیک فاجعه بزرگی را ببار خواهد آورد.
خانم سارا بهایی اولین راننده تاکسی زن در افغانستان می گوید که در کنار بیکاری مردان، یافتن کار برای بانوان مشکل تر است؛ زیرا در بیشتر ارگانها و اداره های دولتی و خصوصی افراد واسطه دار استخدام می شوند و کسانی که بی واسطه هستند؛ بیکار می مانند. خانم بهایی علت روی آوردن بانوان را به مواد مخدر، اعتیاد شوهران شان عنوان نموده و می گوید: وقتی مرد خانواده بیکار و معتاد باشد، خانم خانواده نیز آهسته آهسته به اعتیاد کشیده می شود.
هرچند مسئولان محلی بلخ سال هاست ادعا دارند که ولایت بلخ عاری از کشت و تولید موادمخدر شده؛ اما پرسش اصلی اینجا است که بیش از یکصد هزار معتاد شهر مزار مواد مورد نیاز روزانه شانرا از کجا و چگونه بدست می آورند؟
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com