ariana

ariana

Friday, November 13, 2015

معرفی یکی از هنرمندان خوش صدا ما

فردیانا طبیب زاده
میان ستاره های درخشان دنیای هنروموسیقی درخشش یک ستاره وهنرمند دیگر ما که صدایش آرامش  به دل ها میدهد،وتوان مندی های زیادی در صدایش دیده میشود. این هنر مند خوش صدا ما داکتر گرامی بانو " اوستا جان بلخی" استند ، که با چند سروده شان محشر بر پا کردند ..ساده می خوانند . اما بی آلایشی وصفا در هنر شان دیده می شود ..
بانو اوستا بلخی که در یک فامیل فرهنگی، ادیب و روشنفکرتولد شده است و از  زمان طفولیت نسبت به دیگر اعضای خانواده ش یک کودک زیرک واحساسی  بود .. که از آغاز شمولیت اش در کودکستان و مکتب به درجات عالی (اول نمره) کامیاب می شد.
اوستا بلخی از سن پنج ساله گی  که دختر خورد سال دوست داشتنی بود، شوق مفرطی به زمزمه آهنگ های دیگر هنرمندان داشت وصدای کودکانه اش در فضایی خانه می پیچید . او از همان سن خوردش مي خواست روزی خوانندۀ شود . شعر های آهنگ ها را بسیار خوب حفظ میکرد وبا آواز زیبایش آنها را زمزمه می کرد .همین بود که آهنگ هایش شنونده گان بیشماری پیدا کرد . وقتی او هنوزدختر کوچکی بیش نبود، آوازۀ صدای سحرانگيزش در مكتب و در حلقه های دوستانش پيچيد و از او در محافل خاص دعوت می شد تا آهنگ هایش را اجرا کند و هر بار با استقبال گسترده شنونده گان که از طبقات گوناگون مردم ما بودند، مواجه می گردید . با اینکه  در بخش کار های هنری ، در آن زمان از  قشر اناث کمتر اجازه ویا جرهت ظهور در جمیعت واجتماعات را نداشتند،  اما  اوستا کوچک یکی از نخستین دختر خوردسال آن زمان خویش بود که می درخشید. ومی خواند . او در دنیا پر ازعشق هنر وموسیقی کلان وجوان شد ..
 اوستا در طول آن سال ها توانست پنج آهنگ برای رادیو تلویزون ثبت کند. اما خانم بلخی بعدا مانند هزاران افغان دیگر بنا بر ملحوظات سياسی و اجتماعی مجبور به ترک کشورش و مهاجرت به غرب شد.  جرمنی کشور دومش گردید ..او بعد از رسیدن  به جرمنی  نظر به استعداد که داشت در مدت کم مکتب  را باموفقیت ختم کرد و تصمیم ادامه تحصیلات را به صورت مسلكی  گرفت ، که خوشبختانه  به رشته تخنیک اورتوپيدى به سطح ماستری وتا دوکتورا تحصیلات خود را ادامه داد و سپس درین رشته  به آموزش و پرورش تعلیمات عالی  متواتر ادامه داد و
فیزیوتراپی را  نیز فرا گرفته که در دانش مسلکی اش افزایش بیشمارنیز وارد نمود و در کنار آن فراگرفتن موسيقی را شوق وعلاقه حقیقی شان بود  نيز ادامه داد.
اوستا از این توانایی خود برای جمع آوری کمک به نیازمندان با تدویر کنسرت ها متعدد استفاده کرد و تمام عواید این کنسرت های خود را به مستحقین اهدا می کرد.  اوستا بلخی  بعد ازمدتی اکنون با نشر يك ویدیو یعنی اولین آهنگ خود را به شکل حرفه یی تهیه کرده است وآنرا تقدیم هنردوستان هموطن خود نمود که صدای دلنشین شان روی پرده تلویزون شنونده ها علاقه مندان را دوباره با خاطره های اوستا خوش صدا نزدیکتر ساخت ،
داکتر اوستا نه تنها در بخش مسلکی کاری و هنری خود فعالیت دارد ، بلکه یکی  از اهدافش فراهم آوری شیوه های خوشی، راستکاری در جمیعت که او زنده گی میکند وکلان شده ، می باشد  .
چون این بانو فرهیخته ما  با کرکتر خاصی که دارد راستگوی ، حقیقت یابی، صداقت، تزکیه فردی یا ترک عادت نادرست گوشه ی ازشخصیت بارز او گردیده وهمین صداقت ویک دلی ویرا بیشتر در بین مردم مشهور ساخته ، به نظر داکتر اوستا : « هر فردی که  قادر گردد تا خود را از عادت نادرست مبرا سازد،  تا زمانی که انسانیت قلب و احساس او را احاطه نکند نمی تواند به اهداف حقیقی خود برسد » . کوشش بانو اوستا هم همیشه  آن است که دنیایی از آدم هایی واقع بین وبا احساس بی افرینید  ، که بتوانند موسیقی ، شعر و نقاشی را درک کنند . طبیعت را بفهمند ، که بقول وی: « فقط پرنده ای در پرواز می تواند سرشار از شفقت باشد.»  ویژه گی دیگر بانو اوستا همچنان مبارزه برای حقوق زن است که آرزو دارد تا مرد ها بخصوص مردان افغان قادر شوند زن افغان را مساوی به حقوق خود  قبول کند و احترام بگذارند و به هدف سو استفاده  به زن نگاه نكنند . بدین  گونه او راه های  مختلف آگاهی ها و تداوی های روانی را همیشه از طریق صفحات فیسبوک و روش های دیگر پخش و گسترش میدهد .
داکتر اوستا که عاشقانه کشورش را دوست دارد امیدواراست تا افغانستان با منابع سرشارو زیبایی های خاص منطقه یی که دارد یک روز منحیث عروس جهان شناخته شود و هر فرد آن کشور از هر نگاه به پیشرفت های مزید دست یابد تا روزی به جهانیان ثبات گردد که افغان ها مردم با استعداد ، روشنفکر، و انسان دوست و مهمان نواز  اند و از هیچ کشور دیگر در هر عرصه زنده گی کمی و کاستی ندارند.
برای این هنرمند خوش قلب وپاک نیت ما پیروزی های بیشتر آرزو داریم ...
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com