ariana

ariana

Friday, November 13, 2015

آنگ سان سوچی اکثریت پارلمان میانمار را تصاحب کرد

حزب آنگ سان سوچی در میانمار با تصاحب 21 کرسی دیگر موفق به کسب یک اکثریت تاریخی در پارلمان این کشور شد
 
 
به نقل از تسنیم، حزب مخالف آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل صلح روز جمعه به یک اکثریت تاریخی در پارلمان میانمار دست یافت. بدین ترتیب، این حزب قادر خواهد بود نخستین دولت واقعا غیرنظامی در میانمار را در بیش از نیم قرن گذشته تشکیل دهد.
در حالی که آرا همچنان شمارش می شود، کمیسیون انتخابات اعلام کرد حزب سوچی موسوم به «اتحادیه ملی برای دموکراسی» 21 کرسی دیگر به دست‌ آورد و در نتیجه از 329 کرسی مورد نیاز برای کسب اکثریت در پارلمان این کشور جنوب شرقی آسیا که 664 کرسی دارد، عبور کرد.
این حزب، با یک اکثریت پارلمانی مشترک، قادر است رئیس جمهور بعدی را انتخاب کند. رئیس جمهور نیز می تواند سپس کابینه را معرفی کند و یک دولت جدید تشکیل دهد. پیروزی سوچی به طور گسترده انتظار می رفت ولی تعداد کمی پیروزی قاطعانه با چنین ابعاد چشمگیری را پیش بینی می کردند.
این نتایج نشان دهنده مخالفت شدید با حاکمیت نظامیان در میانمار است؛ کشوری که به مدت نیم قرن تحت کنترل ارتش بوده است. انتخابات در هفت حوزه انتخابیه برگزار نشد که این بدین معناست که با 329 کرسی، یک اکثریت ساده قابل دستیابی است.
اتحادیه ملی برای دموکراسی رسما 238 کرسی در مجلس نمایندگان به دست آورده است که بدین معناست این حزب هم اکنون قدرت خواهد داشت لوایح را به تصویب برساند. این حزب 110 کرسی نیز در سنا کسب کرده است که تعداد کرسی های این حزب را به در مجموع 348 کرسی می رساند.
براساس تازه ترین نتایج که بعد از ظهر روز جمعه منتشر شد، در مقابل، حزب حاکم میانمار موسوم به «حزب توسعه و همبستگی وحدت» که حامی ارتش است، 40 کرسی کسب کرده است. ارتش براساس قانون اساسی میانمار، به طور خودکار 25 درصد کرسی های هر یک از مجالس نمایندگان و سنا را دریافت می کند.
به رغم این که ارتش هنوز شکست حزب حاکم را نپذیرفته ولی به موفقیت گسترده حزب سوچی در انتخابات روز یکشنبه اذعان کرده و وعده داده است به نتایج نهایی احترام خواهد گذاشت. به نظر می آید نتایج نهایی تقریبا به طور حتم به مخالفان اجازه دهد کنترل دولت را در دست بگیرند.
به رغم این که اکثریت اتحاد ملی برای دموکراسی، این حزب را قادر می سازد رئیس جمهور را انتخاب کند ولی سوچی براساس بندی از قانون اساسی از برعهده گرفتن این سمت منع شده است. ارتش پیش از انتقال قدرت به دولت شبه-غیرنظامی تین سین رئیس جمهور میانمار در سال 2011، این بند را در قانون اساسی گنجاند.
با این حال، سوچی اعلام کرده است اگر حزبش دولت بعدی را تشکیل دهد، به رهبر بالفعل میانمار تبدیل خواهد شد و «فراتر از رئیس جمهور» عمل خواهد کرد و این که رئیس جمهور جدید، یک مقام تشریفاتی خواهد بود. ارتش میانمار در جریان کودتایی در سال 1962 قدرت را در دست گرفت و در دوران حاکمیت خود چندین قیام هواداران دموکراسی را وحشیانه سرکوب کرد.
به رغم این که مردم میانمار روز یکشنبه قاطعانه به برکناری حزب حاکم مورد حمایت ارتش از قدرت رای دادند ولی مشخص است که نقش ارتش در عرصه سیاسی این کشور پایان نخواهد یافت و حزب سوچی باید ارتش را قانع به همکاری کندarica
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com