ariana

ariana

Wednesday, September 9, 2015

انتقام یک زن عراقی از فرمانده داعش

گفته می‌شود که این گروه تروریستی کتابچه ای از لیست قیمت‌های زنان و دختران اسیر شده را که به شبه‌نظامیان
 
 فروخته شدند، منتشر کرده است. یکی از فرماندهان ارشد داعش توسط یک زن عراقی که به عنوان برده جنسی برایش فعالیت می‌کرد، کشته شد. به نوشته روزنامه میرور، ابو انس، فرمانده ارشد داعش توسط یک زن از اقلیت ایزدی به ضرب گلوله کشته شد. گزارش شده که این زن توسط این تروریست داعشی به عنوان برده جنسی فعالیت داشت و بعدا به عنوان هدیه به حامیانش واگذار شد. گفته می‌شود که این گروه تروریستی کتابچه ای از لیست قیمت‌های زنان و دختران اسیر شده را که به شبه‌نظامیان فروخته شدند، منتشر کرده است. بنا به گزارش بلومبرگ، زینب بانگورا، فرستاده سازمان ملل مدعی است که یک کپی از این دفترچه لیست قیمت‌ها را در اپریل و در سفر خود به عراق در اختیار گرفته و در آن آمده که کودکان یک ساله قیمت بالاتر و دختران 20 سال به بالا، قیمت کمتری دارند. این تروریست‌ها قیمت دختران و پسران یک تا 9 سال را 165 دالر و دختران بزرگتر را 124 دالر اعلام کردند.
shafaqna
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com