ariana

ariana

Tuesday, September 15, 2015

به ستاره فوتبال زنان ایران، همسرش اجازه سفربه مالیزیا را نداد

برای نیلوفراردلان ایران دنیای مردان به شمارمی آید.نیلوفرکه بهترین بازیکن فوتبال زنان در ایران است بعد از آنکه همسرش با مسافرت وی موافقت نکرد،
 
 نمی تواند به خارج از ایران سفر کرده، در مسابقات بین المللی اسلامی زنان اشتراک کند.
نیلوفر اردلان که ستاره فوتبال زنان ایران به شمار می آید، می گوید که نسبت عدم اجازهء شوهرش نمی تواند در مسابقات مالیزیا اشتراک کند.
نیلوفر اردلان بر ضد قانونی مجادله می کند که مسافرت خانم ها را بدون اجازهء همسران شان مانع می شود. وی کپتان تیم ملی ایران است و قرار بود در مسابقات قهرمانی فوتسال فدراسیون آسیایی زنان اشتراک کند که از تاریخ 21 تا 26 سپتامبر در شهر نیلایی (Nilai) مالیزیا دایر می شود.
نیلوفر اردلان می گوید،همسرش که خبرنگار ورزشی و گوینده تلویزیون است به خاطر آنکه نیلوفر در نخستین روز آغاز مکتب پسر هفت سالهء شان حضور داشته باشد، با سفر وی به مالیزیا مخالفت نموده و از اشتراک خانم اردلان در مسابقات جلوگیری کرده است.
به گفته نیلوفر اردلان وی هفته ها به شدت تمرین کرده است و می خواست با اشتراک و رقابت در مسابقات، کشورش را سربلند سازد. نیلوفر اردلان می گوید:
"اماهمسرم پاسپورتم را برایم نداد تا در مسابقات شرکت کنم و به خاطر مخالفت وی با مسافرتم به خارج از ایران، من در مسابقات اشتراک نخواهم توانست."
به نوشتهء مرکز خبری رادیو آزادی، قضیهء نیلوفر، قوانین تبعیض آمیزی را آشکار می سازد که در زمینه های طلاق، قیمومیت اطفال و سایر مسایل به نفع مردان در ایران وجود داشته و به زنان موقف شهروندان دست دوم را در این کشور می دهد.
مردان در ایران برای مسافرت به خارج از این کشور به اجازهء خانم هایشان نیاز ندارند.
نیلوفر اردلان می گوید:
"من آرزومندم تا مقامات تدابیری را اتخاذ کنند که به ورزشکاران زن اجازه بدهد تا در همچو موارد بتوانند از حقوق شان دفاع کنند."
شادی صدر(
Shadi Sadr) یک وکیل شناخته شدهء حقوق زنان ایران و رییس نهاد حقوق بشر "عدالت برای ایران" که در لندن مستقر است، می گوید، قضیه نیلوفر نیاز به تغییرات را در قانون مسافرت در ایران متبارز می سازد که به گفته وی ده ها هزار زن ایرانی از آن متاثر اند.
مهدی توتونچی همهر نیلوفر اردلان از ارایه توضیحات در این زمینه خودداری کرده است.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com