ariana

ariana

Monday, August 17, 2015

آواز تمام اقشار مختلف مردم افغانستان

فردیانا – طبیب زاده
نامۀ سر گشاده به همۀ سازمانها و احزاب مترقی و دادخواه کشور؛
ما مردم افغانستان که بیشتر از سی سال جنگ دهشت، ویرانی، تجاوز به دختران و زنان
 
کشور، از دست دادن عزیزان، هجرت و دور شدن از دیار عزیز خویش را بنا بر پیمانهای دورغین نیروهای قرون وسطایی حاکم در کشور ما با احساس انسانی و بشری خویش آن را لمس و مشاهده كرده ایم، امروز که بعد از سیر پُر درد ترین روز های جنگ تحمیل شده برکشور و مردم ما، روح و روان ما افغانهای درد كشیده، خسته و نابود گردیده است، به همین منظور بعد از طی سالیان پُر مشقت گذشته و اكنون، به صورت جدی خواهان صلح و آرامش در کشور عزیز خویش افغانستان استیم
صلح یکی از نیازمندیهای اولیه مردم ما و همۀ بشریت این كره یی خاكی می باشد. برای تحکیم صلح در کشور غم دیده و آغشته با بوی "خون وباروت " بهترین راه، اتحاد واتفاق مردم ما بدون در نظر داشت ملیت، قوم، مذهب و زبان را می دانیم. این صلح را ما از طریق دل سوزی، حس انسان دوستی و درک حقایق تمام مردم جهان به خصوص برخورد غیر انسانی ابر قدرتهای جهان در قبال مردم و وطن خویش می بینیم. رویدادهای این دهۀ اخیرکه به افسانۀ آسیب ناپذیری امریکا پایان بخشیدند، به نام بهانۀ مبارزه به ترور و تروریزم، کشور ما شکار جنگ های تحمیلی گردید. با آنکه برای استنتاج تاریخی ازاین رویدادها هنوز زود است، ولی میشود درپرتو بسیج سریعتر نیروهای دموکراتیک جامعۀ خویش را از این منجلاب نجات دهیم.
. « باشند ه گان به خون خفتۀ کشور ما، برای حل مشکلات شان اولأ در سطح خود، خودشان و بعدآ در سطح جهان، صدا و فریاد شان را به گوش همه یی جهانیان می رسانند»
البته نتایج یک نظر سنجی جدید در افغانستان نشان میدهد که اکثریت مردم ما از سراسر افغانستان به این باورند، که افغانستان در مسیر یک جنگ نامعلوم توسط قدرتهای جهانی كشانیده می شود، که شکار خانه جنگیها، قتل، خون ریزی، مداخلات بیگانه ها، بمباردمان های باشنده گان بی گناه كشور، ترورهای مرموز و کشتار های دسته جمعی و ازدیاد گروپهای دهشت افکن وبه نام های مختلف (طالب و داعش وغیره ) ساخته شده و تمویل شده گان کشورهای بیگانه و به خصوص تقاضای تجزیه کشور بنابر لزوم دید قدرتهای دهشت افگن شان در حرکت است .
. در حالیکه اکثر مردم افغانستان متوجه دخالت بیگانه ها در این کشور درد کشیده ما گردیده اند كه دوست و دشمن خویش را به خوبی از هم تفکیک می کنند و مردم ما در همه جا آواز صلح طلبانه خویش را بلند كرده، ولی با تاسف صدا های شان به شکلی از اشکال سرکوب وخاموش می گرد..
ما خواهان صلح برای مردم درد کشیده کشور استیم ، تا باشد با همکاری هموطنان غیور و متحد خویش ختم بحران و تشکیل دولت قانونمند را برای تامین و تحکیم حاکمیت قانون، تامین و تحکیم صلح و امنیت پایدار، بازسازی، نوسازی و ترقی فلاح کشوربا یک مدیریت سالم داشته باشیم.
هر یک ما با شناخت دوست دشمن خویشا با همکاری قوای نظامی خویش از خاک و مردم خویش دفاع خواهم نمود.
البته با توجه به پیشینۀ تاریخی و روند سیاست دولت های گذشته این را ما ضرورت عینی تاریخی کشور دانسته، تا در راستای ختم بحران کنونی و اتحاد آزادی مردم افغانستان از وحشت خشونت وجنگ های ناخواسته اهداف وخواست مردمی خویش را چنین اعلان کنیم
 قطع جنگ و برادر کشی،
 ایجاد ، تامین و تحکیم صلح و امنیت پایدار،-
 تشکیل دولت ملی، دموکراتیک، مستقل، عادل، شمول افراد با قاعده وسیع و مبرا از فساد و تعصب، قانونی،-
 سر انجام تامین و تحکیم حاکمیت قانون در سرتا سر کشور به صورت یکسان-
. بناءً از شما فعالان سیاسی و وطن پرست تقاضا می گردد تا با در نظر داشت حُب مادر وطن، دست به دست هم داده وطن ومردم ما را از این منجلاب بد بختی نجات دهید 
تا باشد که یک جامعۀ فارغ از هر نوع ظلم، ستم، تعدید و استعمار را برای باشنده گان کشور و نسلهای آینده بنا نمایم , تا نسلهای بعدی کشور ما بتوانند در فضای صلح و هم زیستی مسالمت آمیز دراعمار جامعه نوین و شگوفا دست به کار شوند.
..پیروزی و بهروزی در این عرصه برای شما هموطنانم خواهانیم 
با درود و عرض ادب خدمت تمام مردم با غیرت و غیور ما
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com