ariana

ariana

Sunday, August 23, 2015

?آیا میدانید که نخستین نامزد دختر شایسته افغانستان کی‌ بود

داستان دختر شایسته افغانستان که در شرایط کنونی شباهت زیادی به قصه های هزار و یکشب شهرزاد قصه گو و افسانه های شاه پریان دارد

چگونه و در کجا شکل گرفت .
درسال۱۳۵۱ خورشیدی  برابرباسال ۱۹۷۲روزنامه پر تیراژ) کاروان (که یکی از محبوب ترین روزنامه های جوانان و روشنفکران و ترقی خواهان آن  دوران بود ، با مدریت آقای کشککی و آقای واله که خود از خبرنگاران چیره دست آن دوران بودند ؛ به فکر انتخاب دختر شایسته افغانستان افتادند .
شکر اله کهگدای خبرنگاران روز نامه کاروان میز های گرد و نشست های زیادی را جهت جلب توجه جوانان و رسیده گی به نیاز مندی های شان تشکیل داده بود و ازین مسیر توانستند شماری زیادی از جوانان را به این روزنامه علاقمند مند بسازند . سر انجام این روزنامه قضیه انتخاب دختر شایسته افغانستان را اعلام نمود و از دختران سراسر کشور برای شرکت در این مسابقه دعوت کردند تا نامزد خود را اعلام دارند . شرکت در این مسابقه کار آسانی نبود  قیودات بی حدی خانواده گی در جامعه آن زمان و محدودیت های اجتماعی مانع این کار بود . ازین اعلان حدود دو ماه گذشت. ولی هنوز کسی‌ خود را کاندید ننموده بود .
بانو هما طرزی که در دانشگاه کابل دانشجوی سال اول بود و خود نخستین دختری بود که شعر آزاد را درافغانستان سروده ودر مجله پشتون ژغ به مدریت آقای طهوری بچاپ رسانده بود ، از همکاران همیشگی روزنامه کاروان بود . هما دختری بود پیشتاز و سد شکن . روزنامه کاروان این قضیه را با هما در میان گذاشت و هما با مشورت پدرش محمد صدیق طرزی که خود از روشنفکران و همکار دایمی کاروان بود، هما را در این راستا  تشویق نموده و همابه عنوان نخستین نامزد دختر شایسته افغانستان شرکت خود را اعلام نمود . مدتی بعد دختران دیگری از سرتاسر کشور نامزدان خود را اعلام نمودند .
باید تذکر داد که هما فقط به دلیل راهگشایی برای دیگر دوشیزه گان خود را کاندید اعلام نموده بود و با شرکت دیگر دختران به هدفش رسیده بود.
دیری نگذشت که این مسابقات به دلایل پشت پرده به مجله ژوندون و میرمنو تولنه واگزار شد و هما در مسابقات شرکت ننمود .و بلاخره از میان شرکت کننده گان بانو زهره  یوسف به عنوان دختر شایسته انتخاب گردید .
آقای کهگدای در گردهمایی های بیشماری به این امر اشاره نموده ا‌ند . همچنین بانو زهره یوسف در گفت وشنید تلویزیونی که با هما طرزی داشت و در یوتوب در دسترس همگانی قرار دارد به این حقیقت اشاره نموده بود.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com