ariana

ariana

Friday, August 14, 2015

وزیر زنان: به مشکلات زنان زندانی در پروان رسیدگی نشده

عبدالله نیک زاد - پروان
دلبر نظری، وزیر امور زنان می گوید به چالش ها و مشکلات زنان زندانی و بانوانی که در مرکز حمایوی پروان نگهداری می شوند، درست رسیدگی نشده است.

خانم نظری، که از زندان و مرکز حمایوی زنان در پروان دیدار می کرد، از وضعیت زندانیان به شدت انتقاد کرد.
از مجموع
۴۰۰ زندانی در محبس پروان ۱۶ تن آنها زنان هستند.
دلبر نظری هر چند به گونه واضح از مشکلات زنان زندانی چیزی نگفت اما از مقامات محلی ولایت پروان به سبب عدم رسیدگی به مشکلات این خانم ها انتقاد کرد.
او گفت که باید هر چه زودتر به خواست ها و چالش های موجود در بخش زنان در محبس پروان رسیدگی شود.
وزیر زنان گفت: "وقتی با زنان زندانی صحبت کردم، مشکلات خانوادگی زیاد بود. مشکلاتی است که به آن رسیدگی نشده است. باید هرچه عاجل به این چالش ها رسیدگی شود. مسئولان محلی به این مشکلات رسیدگی کنند."
پیش از این نیز سرپرست وزارت امور زنان از مرکز حمایوی و بازداشتگاه زنان در پروان دیدن کرده بود و گفته بود زندانیان زن از وضعیت راضی نیستند.
 در همین حال، نادره گیاه، رییس امور زنان ولایت پروان می گوید که وضعیت معیشتی زنان زندانی خراب نیست و امکانات موجود برای آنها فراهم است.
خانم گیاه به خبرگزاری بخدی گفت: "وقتی که یک مقام و کارمند حکومتی را می بینند آنها بلافاصله موضوع آزادی شان را مطرح می کنند. از چالش و مشکلات حرف می زنند، اما این مقام از جرم آنها و محتوای دوسیه زنان زندانی خبر ندارد که موضوع چیست؟"
از مجموع ۴۰۰ زندانی در محبس پروان ۱۶ تن آنها زنان هستند
او افزود، به نهاد های عدلی و قضایی معلوم است که به پرونده های جرمی زندانیان به وقت و زمان مشخص شده رسیدگی شده است، اما به گفته خانم گیاه، برخی از زنان زندانی از قوانین و اصول آگاهی کافی ندارند.
وزیر زنان، می گوید که رقم خشونت در برابر زنان بلند است و به گفته او، وزارت امور زنان برای کم کردن خشونت علیه زنان، برنامه های مشخصی روی دست گرفته است.
به گفته دلبر نظری، بخاطر کاهش خشونت علیه زنان، طرح جدید قانون "منع آزار و اذیت زنان" را به وزارت عدلیه فرستاده است.
او گفت: "مقرره منع آزا واذیت زنان را به وزارت عدلیه فرستاده ایم و این مقرره به زود ترین فرصت به شورای وزیران می رود، اگر تصویب شود، در صدد این هستیم که با راهکار جدید خشونت در برابر زنان را کاهش دهیم."
خشونت علیه زنان از چالش های بزرگ در چهارده سال گذشته در برابر دولت افغانستان خوانده شده، با وجود تلاش های زیاد دولت، هنوز هم رقم خشونت علیه زنان در کشور نگران کننده است.
گفته می شود که خشونت تنها از جانب مردان علیه زنان نیست، در حال حاضر ده ها زن به جرم خشونت علیه زنان خانواده و نزدیکان شان زندانی هستند.
دولت افغانستان به اجرایی شدن قانون منع خشونت علیه زنان بارها تاکید کرده است اما انتقادهای وجود دارد که این قانون آنطوریکه ایجاب می کند تطبیق نمی شود.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com