ariana

ariana

Friday, June 19, 2015

نگرانی هند از کاهش جمعیت زنان

کاهش جمعیت ۴۱ میلیون نفری زنان هند نسبت به مردان سبب نگرانی دولتمردان این کشور شده است.
در آخرین آمار اعلام شده از جمعیت ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون نفری این کشور بیش از ۶۵۶میلیون نفر مرد و بیش از ۶۱۵ میلیون نفر زن هستند.
 
 

البته نسبت جمعیت زنان به مردان در ایالت های هند متفاوت است. در ایالت هاریانا به ازای هر 1000 پسر 775 دختر وجود دارد و کمترین آمار زنان نسبت به مردان را در هند دارد.
ساختارهای فرهنگی در برخی ایالت ها و توجه بیشتر به فرزندان پسرودر نتیجه سقط جنین دخترازعوامل کاهش جمعیت زنان در جامعه هند است.
براساس آمار غیررسمی، در دو دهه گذشته بیش از 10 میلیون جنین دختر در هند سقط شده است.
«جاوید جمیل» پزشک و فعال اجتماعی می گوید: قانون برخورد با سقط جنین برای والدین و پزشکانی که به سقط جنین اقدام می کنند باید تشدید شود و از طرفی باید این فرهنگ بین مردم ترویج بشود که سقط جنین جنایتی بزرگ و قتل یک انسان است.
قانون هند برای سقط جنین ، پنج سال حبس در نظر گرفته و تعیین جنسیت جنین هم در سونوگرافی، غیرقانونی است.
«اظهر عباس» کارشناس مسایل اجتماعی نیز معتقد است: آموزش به زنان در جامعه هند کم است و دولت باید به این مورد توجه ویژه ای داشته باشد. در برخی خانواده ها این باور وجود دارد که ادامه نسل از طریق فرزند پسر امکان پذیر است ، این باور باید تغییر کند.
هزینه های بالای ازدواج دختر و تامین جهیزیه سنگین از دلایل گرایش برخی خانواده های هندی به ویژه در مناطق روستایی به داشتن فرزند پسر است.
پرداخت کمک هزینه های تحصیلی به دختران ، ایجاد حساب پس انداز برای نوزاد دختر و پرداخت 100 هزار روپیه به او بعد از سن 18 سال ، اختصاص بیش از 30 درصد اشتغال در شهرداری ها به زنان از جمله سیاست های تشویقی است که در برخی ایالت ها از جمله هاریانا و دهلی نو برای افزایش جمعیت زنان در نظر گرفته شده است.
مودی نخست وزیر هند هم در جمع زنان در ایالت هاریانا از کاهش جمعیت زنان در هند ابراز نگرانی کرد و گفت: از مادران سوال می کنم ، چنانچه دختر به دنیا نیاید در آینده عروس برای پسران خود از کجا پیدا خواهند کرد.
arica
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com