ariana

ariana

Friday, May 8, 2015

نیلوفررحمانی،شجاع ترین کپتان در۳۶۰عملیات سهم فعال گرفت

نیلوفر رحمانی،جوانترین خلبان پس از فروپاشی رژیم طالب های زن ستیزدر افغانستان می باشد. او در کابل آموزش دیده است و بیش ازچهار سال می شود که با هوا پیما های بال ثابت و چرخ بال پروازمی کند و نخستین خلبان است که درانتقال کشته شده‌گان و زخمیان جنگ نقش دارد.
 
 
همکاران نیلوفر شجاعت وی را می ستایند و می‌گویند که در دشوار ترین عملیات، کپتان نیلوفر سهم دارد. وی تا کنون ۶۰۰ ساعت پرواز کرده است و در ۳۶۰ عملیات سهم گرفته است.
بانو رحمانی گفته است: که به دنبال آرزوی های پدرش پرواز کرده است و این دوشیزه که هژده سال داشت به مکتب هوایی آمد و اکنون ۲۳ سال دارد و در مکتب هوایی کشور اموزش دیده است و به هیچ کشور خارجی برای آموزش نرفته است.
بانو رحمانی خلبان شجاعی است که در حال حاضر در هواپیماهای بال ثابت و چرخبال پرواز می کند و دختری که تصویر تازۀ افغانستان است و از جامعه سنتی افغانستان برخاسته است.
او دو سال آموزش های فشرده را به سبک ناتو به پیش برده است و اکنون "تورن" قوای هوایی اردوی ملی کشور است.
وی می گوید: "هیچ صبر کرده نمی توانم وقتی پرواز داشته باشم، با وجودیکه یک رسک داره و خطر است، اما علاقمندی ام به پرواز سبب میشه که همۀ آن را نادیده بگیرم."
ایمل خیرخواه، خلبان نیروهای هوایی می گوید: "بسیار یک پیلوت شجاع و ورزیده است افتخار کندک مان و قوای هوایی که توانست به وجود تمام مشکلات به هدف اش برسد."
یکی دیگر از خلبانان و همکار نیلوفر، متین مرزبا می گوید: "با همه دشوار های جوی در دشوار ترین حالات وظیفه اش را اجرا می کند"
ایمل پادشاه، فرمانده واحد هوا پیما های بال ثابت می گوید: "پروازی را که بچه ها انجام می دهند نیلوفر هیچ کاستی ندارد و پرواز ها را انجام می دهد و در آینده نزدیک در نظر داریم که به حیث معلم پیلوت از وی کار بگیریم."
نیلوفر می گوید که پدرش آرزو داشت تا خلبان باشد، اما به این آرزویش نرسیده از آنجایی که نیلوفر دوست داشت پدرش به آرزوی خود برسد، وقتی بزرگ شد تصمیم گرفت خودش پیلوت شود؛ اما چنین تصمیمی در جامعۀ سنتی افغانستان کار آسانی نبود.
وی افزوده است: "می خواهم کشور مان را و زنان را در جایگاهی بسیار بلند بیبنم از زنان می خواهم که به خود باور داشته باشند هیچ وقت خود را ضعیف احساس نکنند. "
خلبان نیلوفر می گوید در این پنج سالی که مشغول خدمت در قوای هوایی افغانستان است، با تهدید های زیادی رو به رو شده است و حتی خانواده اش نیز به خاطر وی به خطر افتاده اند؛ اما این خلبان جوان مصمم است که به کارش ادامه دهد.
نیلوفر دو ماه پیش توانست سند "فرماندهی عمله" را به دست آورد. او حالا فرمانده عملۀ پرواز است و برخی اوقات کسانی به عنوان پیلوت دوم "کوپیلوت" با وی پرواز می کنند که به گفتۀ خودش هم سن پدرش هستند.
این خلبان جوان حالا می تواند پیلوت های تازه وارد را نیز آموزش بدهد، اکنون در میان هژده خلبانی که در کشور آموزش دیده اند در هوا پیما های ترانسپورتی پرواز می کنند سه دوشیزه نیز با آنان همکار هستند
خلبان نیلوفر می گوید تلاش خواهد کرد تا توانمندی زنان افغانستان را به جهان نشان بدهد
هم مانند نیلوفر اکنون زنان زیادی در چارچوب نیروهای امنیتی افغانستان، از سرباز گرفته تا فرمانده و حتی نیروهای ویژه کماندو خدمت می کنند
خلبان نیلوفر می گوید مثل هر سرباز دیگری، دین، کشور و وظیفه اش مهمترین چیزها در زندگی اش هستند. طلوع نیوز
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com