ariana

ariana

Wednesday, May 13, 2015

خالده نوری دختر جوان جایزه مدلین البرایت گرفت

خالده نوری، بانو جوان افغانستان در پی فعالیت گسترده برای زنان و دختران در ولایت کندهار، از سوی انستیتیوت ملی دموکراتیک امریکا جایزه مدلین البرایت را دریافت کرد.
 
 
 
بانو نوری ۲۴ ساله در زمان رژیم طالب ها و در ولایت جنوبی کندهار، توانسته از طریق موسسه اجتماعی زنان کارگر بانوان زیادی را در بخش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت کند.
این نهاد به خالده نوری مبلغ بیست و پنج هزار دالر جایزه پول نقد داده است.
او گفت که زنان و دختران از طریق نهاد زنان کارگر توسط خود زنان و با درنظر داشت ارزش های اجتماعی و اسلامی آموزش می بینند.
در مراسمی که در دفتر مرکزی این نهاد در واشنگتن دی سی زیر نام "زنان افغانستان: دگرگونی کنونی، استحقاق آینده" برگزار شده بود.
​به نقل از صدای امریکا خانم غنی در سخنرانی مختصر در این رویداد گفت که زنان افغان ضعیف نیستند؛ آنان سخت کوش، نیرومند و با شهامت اند.
او گفت "در هشت ماه گذشته با گروه های متعدد زنان از سرتاسر افغانستان دیدار کرده ام و از آنان زیاد آموخته ام، آموختم که در مصیبت و زیر فشار چگونه باید با وقار زیست."
رولا غنی گفت که زنان افغانستان در شرایط دشوار زیست می کنند اما شجاعترین زنان جهان اند.
او به قتل فرخنده اشاره کرد و گفت که آن دختر جوان به خاطر به چالش کشانیدن خرافات تعویذ نویسی قربانی خشونت گروهی از مردان جوان شد، اما افزودکه این رویداد ذهنیت مردم را به گونه‌ی مثبت متاثر ساخته است.
بانو میکولسکی گفت "ما شما [افغانها] را فراموش نکرده ایم، شما تنها نیستید، شما همکاری آرزومندی نیک امریکایی ها را با خود دارید."
جایزۀ مدلین البرایت همه ساله به زنانی از سراسر جهان داده می شود که فعالیت های چشمگیری در زمینۀ تقویت و توانمند سازی زنان در اجتماعات شان داشته باشند.
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com