ariana

ariana

Sunday, April 19, 2015

قواي مسلح ازآبادي تا بربادي وتا احيايي بنيادي

استاد( صباح )
درين پژوهش منسجم :
(- دريکنم ده کنوني برقواي مسلح کشورچه گذشت ؟؟؟
- وظايف ، رسالتها ، مسووليتها ومکليفت هاي قواي مسلح
- قواي مسلح ونيروهاي خارجي مقيم کشور
- اختلاس هاي بزرگ درنيروهاي مسلح
- با اردوو وزارت دفاع ملي آشنا شويم
- مروري برقواي هواي کشور
- نگاهي بروزارت،وزيرامورداخله وپوليس
- معرفي ريس ورياست عمومي امنيت ملي .)
دريکنم ده کنوني برقواي مسلح کشورچه گذشت ؟؟؟
« يک پژوهش منسجم براي اولين باردرمورد فرازوفرود نيروهاي مسح کشوردريکنم دهه فعلي»
انکه به سرنوشت میهن ومردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .
وطن مادردوم است، وطن خويش را فزونترازهرچيز گرامي بداريم. ميهن دوستي بايد مقدم به هركاروخود مختاري واستقلال پيشروبرهرانديشه باشد. كافي نيست كه انسان براي وطنش خدمت انجام داده باشد بلكه هرگزازخدمتگزاري خود داري ننمايد.
خیال تودل ما را شکوفه باران کرد
نمیردآن که به هرلحظه یادیاران کرد
ياد روزرزم وپيکاردرخاطرم پیچید
دل خزان زده ام را پرازبهاران کرد
چراغ  خانه ی آزادي  روشن با د
 که ظلمت شب ماراستا
ره باران کرد.
نقض حقوق بشر، فقرونا امنی بشکل قابل توجهی با افزايش فاصله ازمراکز ولايات افزايش پيدانموده و برخوردهای مسلحانه ونا امنی پيشرفت های اقتصادی را دراکثرنواحی افغانستان که يکی ازعقب مانده ترين کشورهای جهان است، با مشکلات جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است.
نيروهاي مسلح بعد ازسقوط  داکتر نجيب به اثرخودخواهي فاتحين کابل وجنگهاي تنظيمي ازهم پاشيد وتنظيمهاي جهادي تمام تجهيزات ووسايل نظامي را به اصطلاح به کبارتبديل کردند و در بازارهاي پاکستان به پول ناچيزي بفروش       رساندند چيزيرا که ( اي اس اي ) ميخواست همانطورکردند. يک مقام سابق سازمان ملل متحد هشدارداده است که طالبان در درون اردوو پويس ملي نفوذ کرده اندانتونيو ماريا کوستا مي گويد، طالبان توانسته اند درنيروهاي امنيتي افغانستان رخنه کنند اوگفت که افراد طالبان با استفاده از اين  روش، در گذشته حملاتي را اجرا کرده اند و حملات بيشتري نيز درراه است يک سخنگوي نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا گفت که رخنه طالبان درصفوف نيروهاي امنيتي کمتر اتفاق افتاده است و بسياري از سربازان قابل اعتماد هستند وزارت دفاع نيزاظهارات مقام سابق سازمان ملل متحد را تکذيب کرده است اظهارات انتونيو ماريا کوستا درحالي مطرح مي شود که نيروهاي بين المللي در نظر دارند مسئوليت امنيتي افغانستان را تا سال دوهزاروچهارده  به نيروهاي داخلي واگذارکنند تحقق اين هدف، نيازمند استخدام دهها هزار سرباز جديد در صفوف نيروهاي امنيتي ظرف يکي دوسال آينده است او گفت ما شواهد زيادي داريم که نشان مي دهد يک تعداد ازحمله کنندگان انتحاري، کساني از درون اردوي ملي بود.    
اردوي ملي و پوليس ملي  با مشكلات زيادي رو به رو هستند نداشتن تجهيزات مدرن، ضعف مديريت، حقوق كم و مشكلات اقليمي وقومي سواستفاده از لباس،  نداشتن سواد کافي نشناختن حقوق مردم ، عدم آشناي به صلاحيت ها و مسوليت ها ي وظيفوي ، باعث شده است كه اين نيروها نتوانند از كاركردهاي لازم برخوردار شوند اين درحاليست كه چندي قبل تام كوينكس  نماينده ويژه سرمنشي ملل متحد درافغانستان اعلام كرد كه تنها راه غلبه برنيروهاي شورشي دراين كشور تجهيز و آموزش نيروهاي اردوي ملي مي‌باشد . براساس برخي از گزارشها فراراز اردوي ملي در مواردي افزايش داشته و حتي تا سي وسه درصد هم ثبت شده است تلاش براي جلب جوانان در جنوب کشور با مشکل روبروست، چون خانواده ها از تهديد طالبان نگرانند. درحال حاضر بيشترين جوانان از شمال از بدخشان تا جوزجان با توجه به انگيره مادي به اردومي پيوندند. شماري ازواحد هاي قواي مسلح در مناطق مختلف کشور در شمال مانند قندوز و ميمنه ودرجنوب مانند هلمند و پکتيکا يا درکنر ومناطق ديگرفعال است شماري ازاين نيروها در کنار نيروهاي بين المللي کارمي کنند و حقوقشان را آنها مي پردازندو در برخي محلات هم در چارچوب پوليس محلي عمل مي کنند. در مورد تعداد اين گونه نيروها ارقام روشني وجود ندارد و به دليل اختلافي که دراين زمينه دردولت وپارلمان وجود دارد معمولا پنهان کاري صورت مي گيرد وارقام روشني ارايه نمي شود بسياري حضوراين گونه نيرو را براي آينده کشور مفيد نمي دانند زيرا منشا بخشي از جنگ هاي بين گروهي درسالهاي قبل همين جنگسالاران بودند که براي برتري  نظامي و کنترول مناطق باهم درگير شدند.
سال‌ هاست‌ كه‌ امريكا ومتحد ين‌ درکشور حضوردارند اما هنوز هيچ‌ نشاني‌ از ثبات‌ و صلح‌ و امنيت‌ دركشورسراغ‌ نداريم ، زيرا پس‌ ازسقوط‌ طالبان‌ ، بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها اقدامي نشد بلکه دست‌ تفنگدارا ن ‌درنقض‌ حقوق‌ بشر، حقوق‌ زنان‌، دامن‌ زدن‌ اختلافات‌ قومي‌ و مذهبي‌، چور وچپاول‌ با زگذاشته شد .
حال‌ نه تنها بر مردم‌ ما بلكه‌ بر اكثر مردم‌ دنيا آشكار گشته‌ است‌ كه‌ با وصف‌ حضور نيروهاي‌ صدوپنجاه هزاري -خارجي وادعاهاي‌ بلند بالاي‌ دولت ، هنوز هم‌ کشوربه‌ عنوان‌ يكي‌ ازمراكز فجايع‌ حقوق‌ بشر باقي‌ مانده‌ است، ادامه‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌، حوادث‌ بيشمارتجاوز، تهد يد وازدواج‌ اجباري‌ توسط‌ افراد مسلح‌ ‌، افزايش‌ بي‌سابقه‌ خود كشي‌ وخود سوزي‌ زنان‌، تهديد فاميل‌ها تا دختران‌ خود را به‌ مكتب‌ نفرستند، سوزاند ن‌ مكاتب‌ د خترانه‌، احساس‌ ناامني‌ زنان‌ دركار بيرون‌ از خانه‌، ممنوعيت‌ ظاهر شدن‌ آواز خوانان‌ زن‌ در راديو و تلويزيون‌، افزايش‌ زنان‌ و بيوه‌هايي‌ كه‌ چاره‌اي‌ جز گدايي‌ و روي‌ آوردن‌ به‌ فحشا ندارند و... مردم نه تنها خواستار خلع سلاح وحذف نيروهاي جنگ سالار هستند، بلكه اين راه را تنها راه اعاده امنيت درکشور مي دانند.
همين اکنون يك سوءتفاهم مي تواند منجر به كشته شدن صد ها نفر شود وعده زيادي ازمردم را درهول و ترس فروبرد ، زندگي زير سايه يك جنگ سالارهيچ گاه امنيت را براي ميهن تامين نخواهد كرد. اگرقدرت جنگ سالاران و باندهاي مافيايي مواد مخدر تحت حمايت آنها مهار نشود، شرايط فعلي نه تنها امنيت کشوررا به مخاطره خواهد افكند كه مشكلات بسياري را براي نيروهاي خارجي پيش خواهد آورد ويك بار ديگروطن را به کام نيستي خواهد کشاند.
هم اكنون دهها هزار ميل سلاح نزد گروپ هاي مسلح وجود دارد كه عامل نا امني دركشور هستند. اگر سلاح جمع اوري شده باشد، پس اينهمه زورگويي، درگيري، قتل و جنايت چگونه اتفاق مي‌افتند. همين حالا تنظيم هاي حزب اسلامي گلبدين، جمعيت وارثين برهان الدين رباني، شوراي نظاري پنجشيري، اتحاد سياف ، وحدت ، خليلي ، محقق ،اكبري، حرکت انوري ومحسني و ... كاملاً مسلح بوده، واليان و قوماندانان امنيه تنظيمي هريك دهها ميل سلاح دراختيار دارند. سرگروپ ها وبعضي ازفرماندهان و مسوولان اين تنظيم ها دردولت نيز شركت داشته ولي ديپو هاي خود را حفظ كرده اند. چرا اين همه بيدادگري وزورگويي وستيزه جوي درکشوربه پايان نميرسد؟ زيرادرکشورقواي مسلح نيرومند ، ادارات آگاه وبيدارامنيتي ودولت دلسوزنداريم ، متاسفانه اگاهانه ازجانب متحدين غربي سلاح ومهمات کافي بدسترس ماگذاشته نميشودتامشکلات راازراه برداريم.
سی.ان.ان به نقل از گروه بحران بین‌المللی گزارش داد كه تلاش برایاصلاح پولیس ملی به دلیل فساد و فقدان اراده سیاسی با ناكامی مواجه شده و پولیسبه‌جای كمك به برقراری نظم اجتماعی به مبارزه با طالبان پرداخته است. گروه بحرانمی‌افزاید: اردوی آمریكا... همچنان به‌ پولیس به‌مثابه ابزار امنیتی كمكی می‌نگردبه‌جای اینكه پولیس را درجای خود كه همان برقراری قانون است بهكار گیرد.
با گذشت ده سال، نیروهای آمریكا و ناتو به نام مبارزه باتروریسم همچنان در افغانستان باقی مانده و معلوم نیست كه جامعه جهاني وکشورهاي بزرگ جهاني ودولتهاي منطقوي تا چه زمانی این استقرار را تحمل كنند.  تداوم کشتارغیرنظامیان بدست نیروهای خارجی  به عنوان یک معضل امنیتی خطرناک و حساسیت برانگیز، باز هم اعتراضات مقامات ومردم افغانستان را درپی داشته است. بمباران های متعدد و حملات پی درپی وگاه وبیگاه نظامیان آمریکا و ناتو درحالی جان و سلامت غیرنظامیان و افراد بیگناه را تهدید می کند که کرزی، برخی از وزرا و مقامات دولتی، نمایندگان پارلمان وسازمان های حقوق بشرداخلی وخارجی،سران و نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی بصورت زباني، خودسری ها و اقدامات خشونت بار نیروهای خارجی را محکوم کرده اند.
تکرار کشتار زنان و کودکان وافراد غیر نظامی توسط نظامیان خارجی یکی ازمسائل و چالش ها فراروی دولت به شمارمی رود و برخی از صاحبنظران معتقدند که باید مقامات دولتی دربرابر حفظ جان اتباع کشور، جدیت و جانفشانی بیشتری داشته باشند وبا روی دست گرفتن سازوکارهای مناسب و قوی جلو اقدامات غیر قانونی نیروهای خارجی و کشتار غیرنظامیان بدست آنان را بگیرند.
بعدازلشکرکشي ايالات متحده آمريکابه افغانستان که بيشترازده سال سپري ميشود وملياردها دالرحيف وميل فرماندهان نظامي پنتاگون وناتوومسوولين نظامي ودولتي افغانستان گرديده وتا اکنون کشورازنيروي مسلح کارامد ودلسوزبرخوردارنيست . رهبري ارگانهاي نظامي مصروف چوروچپاول دارايي عامه وبود ه اند ، کوچکترين توجه ي به نيرومندي وخودکفايي قواي مسلح نکردند. 
کسي نيست که ازريس جمهورکرزي بپرسد- که طي اين سالها چه دست آوردي دروزارت دفاع ملي داريد؟ وطي اين مدت نتوانسته ايد قواي مسلح را اکمال وتجهيزنمايد ، درصورتيکه هزاران جنرال ، دگروال ،  دگرمن ، جگرن ، بريدمن وبريدگي هاي تعليم يافته وباتجربه جبرآ ازجانب وزارت دفاع به تقاعد سوق گرديده اندوهرروزدست به مظاهره وتجمع ميزنند تاحقوق داد خواهانه شان بگوش مقامات ارگ ومسوولين وزارت دفاع برسد که نميرسد.
باگذشت هرروزساحه حاکميت دولت محدود وحلقه محاصره شهرها تنگ ترومخالفين ازمدافعه به تعرض روي مي آورند اگردرهرکشوري ديگري باشد ، چنين حوادثي به مفهوم ناتواني نظامي وناکارايي مسوولين بلند پايه ارگانهاي قواي مسلح تعبيرشده وريس جمهوروپارلمان دست به کارشده ومقامات نظامي رامورد تنبيه وسرزنش قرارداده وبه محاکم ودادگاه ميکشاند. اما بااندوه ودرد دروطن ما ، ريس جمهوروپارلمان نه تنها مقامات ارگانهاي قواي مسلح رامجازات نمي نمايند ، بلکه مکافات ومورد لطف وشفقت ونوازش نيزقرارميدهند.
امروزپرسونل قواي مسلح بجزازچند عراده موترفورد آمريکايي چه دارند تا به درجه خودکفايي امنيتي برسند؟ قواي مسلح متاسفانه طي اين سالها نتوانست ازسخاوت هاي پنتاگون مستفيد شده ومالک تانک ، توپ ، راکت ، سلاح ووسايط ثقليه وخفيفه شوند. وزارت داخله ورياست عمومي امنيت ملي نيزوضعيت به مراتبها غم انگيزترنسبت به وزارت دفاع دارند.  درگوشه وکناروطن روزانه ده ها نيروي قواي مسلح کشته وزخمي ميشوند واماکسي نيست که مسوولين رامورد بازپرس وسرزنش قراربدهد .
طي اين مدت فرارازخدمت عسکري، و كم تجربگي نيروها درمديريت جنگهاي فرسايشي، بی اعتمادی و خود سری نظامیان آمريكا و ناتو وعدم مشارکت نیروهاي محلي درعملیاتها، گسترش حوزه فعالیت طالبان و پیشرفت درتاکتیکهای نظامی آنها، استراتژي جنگ چريكي و خستگي رواني نيروها ، همگی مانع ازعملکرد موثر اردوي ملي در به دست گیری و کنترول اوضاع شده است.  بي كفايتي اردو ، پولیس ونيروهاي امنيت ملي دراوضاع نابسامان کنوني ، گسترش روزافزون فساد ونبود استراتژی نظامي ازاعتباروپرستيژاين نيروها کاسته ميشود.
کوشش در جهت ايجاد اردوي ملي و همزمان با آن احياي مليشه بازي ودرپهلوي آنهاتوسل به مصلحت گرايي هماننتايجي را در بر دارد که تا حال داشته است وتازماني که مصلحت و روز مره گي اساسکار وسياست باشد ،که هست، هيچ نشانه اي از بهبود را نخواهيم ديد. دولت خود را بهمصالح گروه هاي گوناگون متعهد مي داند و برهمين اساس رو زانه بر نامه مي سازد. باقدرتمندان درون دولت ، با قوماندانان محلي ، نيروهاي محافظه کار ، با جامعه جهانيو... و برآيند آن نيز همين است که هست . در اين ميان آنکه هرگز مورد توجه قرار نميگيرد ونقشي را که مي تواند برعهده بگيرند ناديده گرفته ميشود اکثريت مردم افغانستان است که ازفقر ومرض و بي سر پناهي و بيکاري رنج مي برند.دوميليون بيکار ،پنج ميليون گرسنه ومريض و... موفقیت آمریکا در افغانستان با اعمال سیاست های نابخردانه درافغانستان، مانند تفتیش خانه هاو بازرسی بدنی زنان و مردان ، توهین به فرهنگ و آداب آن ها و… موجب بازقدرت گرفتن دوباره طالبان گردید که در نهایت آمریکا را مجبور کرده است باب مذاکره را باز کند.
با افزایش شمار سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ با طالبان و آشکار شدن ناتوانی دولت کرزی برای کنترول کشور، حمایت‌های عمومی به‌تدریج از این جنگ کاهش یافت.
برگزاری انتخابات پارلمانی ازدیگر اتفاقات مهم درافغانستان بود. میزان مشارکت، بسیار پایین بود و طبق آمار رسمی تنها حدود یک‌سوم از واجدین رای‌دادن، بر سر صندوق‌ها حضور یافتند. همچون انتخابات گذشته مواردی همچون مخدوش کردن آرا و ارعاب رای‌دهندگان از سوی مخالفين به وفور به چشم می‌خورد. در نهایت حدود ۲۰ درصد یعنی ۳/۱ میلیون رای انتخاباتی مردود اعلام شد. تا پایان سال ۲۰۱۰، با رهبری متزلزل کرزی ومقاومت طالبان، دولت اوباما تصمیم گرفت برخلاف وعده پیشین خود، سال ۲۰۱۴ را زمان پایان حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان اعلام کند.  هرچند این مهم بیشتر تحت تاثیر فشار افکار عمومی مطرح می گردد. گویا مشکلاتی که آمریکا در افغانستان دارد که بخش اعظم آن را خود بوجود می آورد در راستای این مهم می باشد که حضور آمریکا را در افغانستان توجیه کند.
جنگ افغانستان، طولانی‌ترین جنگ خارجی در تاریخ امریکا، حدود یک تریلیون دالر برای مالیات دهندگان امریکایی هزینه داشته و پس از پایان رسمی آن در ماه جاری نیاز به صدها میلیارد دالر سرمایه دیگر دارد . روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی درباره هزینه‌های جنگ افغانستان برای امریکایی‌ها با استناد به تحقیقات مستقل آورده است: «حدود ۸۰ درصد هزینه‌های جنگ افغانستان در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تامین شده است. اوباما از زمان آغاز ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۰۹ حضور نظامی در افغانستان را شدیدا افزایش داد. هزینه‌های گسترده برای این جنگ ۱۳ ساله که دولت هرگز جزئیات آن را منتشر نکرد موجب گسترش تردیدها درباره جنگ در امریکا شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثر امریکایی‌ها معتقدند که جنگ افغانستان ایده بدی بوده است.در حالی که جنگ عراق تاکنون حدود یک تریلیون دالر برای امریکایی‌ها هزینه داشته، هزینه‌های جنگ افغانستان عامل مهمی در بیزاری گسترده مردم امریکا و دولت اوباما جهت دخالت نظامی در سایر نقاط دنیا از جمله اعزام دوباره نیرو به عراق بوده است. جان ساپکو، بازرس ویژه دولت امریکا برای افغانستان کسی که سازمان تحت سرپرستی‌اش پروژه‌های بازسازی افغانستان به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر نظارت دارد، می‌گوید: میلیاردها دالر از سرمایه‌های این پروژه‌ها به هدر رفته و یا دزدیده شده است. آن‌ هم طی پروژه‌هایی که معمولا تاثیر بسیار کمی بر شرایط افغانستان دارند. او در این باره اظهار می‌کند: مطمئنا ما دوباره نمی‌توانیم چنین پولی را از دست بدهیم. مردم امریکا با این موضوع کنار نمی‌آیند . ساپکو با اشاره به تورم می‌افزاید، مبلغی که امریکا صرف بازسازی افغانستان کرده بیش از هزینه‌ای است که طی طرح مارشال برای بازسازی غرب اروپا صرف شد.  من در سازمان کمک رسانی، امریکا دولت و پنتاگون به افرادی برخورد می‌کنم که گمان می‌کنند در کانزاس هستند نه افغانستان. بازرسان من اطلاعاتی درباره برنامه‌های هزینه‌ها ارائه می‌دهند که من فقط می‌توانم بگویم شما اینها را از خود ساخته‌اید. عملیات نظامی ناتو درافغانستان که مدت کوتاهی پس از حمله ۱۱ سپتمبر در سال ۲۰۰۱ آغاز شد متاسفانه در حالی تا پایان دسمبر پایان می‌یابد که شورشیان طالبان با وجود اینکه کنترول هیچ شهر بزرگی را در دست ندارند ولی همچنان قدرتمند هستند . طبق برنامه فعلی حدود ۱۰ هزار نیروی امریکایی تا پایان سال ۲۰۱۶ در افغانستان باقی می‌مانند با این وجود دولت امریکا باز هم برای افزایش نیروها در این کشور به دلیل نگرانی‌ها درباره تجدید فعالیت طالبان با خروج امریکایی‌ها تحت فشار رو به افزایشی است . ازسال ۲۰۰۱، دولت امریکا حدود ۷۶۵ میلیارد دالر برای جنگ در افغانستان اختصاص داده است . بیشتر این هزینه‌ها مربوط به مخارج وزارت دفاع و بخش دیگری نیز مربوط به وزارت خارجه بوده استنکته جالب اما این است که هزینه مالی هر دو جنگ عراق و افغانستان قرض گرفته شده بود و براساس مدارک دانشگاه سیتی در نیویارک امریکا تاکنون ۲۶۰ میلیارد دالر از بدهی‌های این جنگ‌ها را پرداخت کرده است . در راس این هزینه‌ها، تامین منابع مالی برای درمان و دواهای سربازان زخمی و آسیب دیده‌ای است که اردو را ترک کرده‌اند. لیندا بیلمز، اقتصاددانی که تحقیقات گسترده‌ای در زمنیه هزینه‌های جنگ انجام داده، برآورد کرده است که هزینه‌های صحی ودرمانی سربازان هردو جنگ عراق و افغانستان تاکنون به ۱۳۴ میلیارد دالر رسیده است. با این حال بیلمز معتقد است دسترسی به هزینه‌های درمانی تنها برای سربازان جنگ افغانستان غیرممکن است چرا که یک سوم این سربازان درهردو جنگ عراق وافغانستان شرکت داشتند.جنگ افغانستان باعث افزایش هزینه‌های عمومی دیگری نیز شده است مانند بودجه جداگانه جنگ که از سال ۲۰۰۱ به بعد مطرح شده، بودجه اولیه پنتاگون که تمام هزینه‌های این نهاد را پوشش می‌دهد و جنگ در عراق و افغانسان یکی از مهمترین عوامل افزایش این هزینه‌ها بوده است.  همچنین براثر فشارهای سیاسی ناشی ازجنگ حق بیمه سلامت اردو که توسط پرسنل این نهاد پرداخت می‌شود تا حد ممکن ارزان نگه داشته شده است. همزمان حقوق‌ها به دلیل افزایش تورم افزایش یافته است. به علاوه از سال ۲۰۰۱، بودجه اولیه وزارت دفاع به ۱.۳ تریلیون دالر افزایش یافته است. هزینه‌های آتی جنگ افغانستان احتمالا به بیش از صدها میلیارد دالر دیگر می‌رسد. پنتاگون پیش بینی کرده است که این نهاد برای سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ نیاز به بودجه‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دالر دارد. با این حال هزینه‌های دیگری بستگی به عملیات‌های آتی‌ای دارد که کاخ سفید درباره آن‌ها تصمیم گیری می‌کند. درهمین حال پرداخت بدهی‌های ناشی از هزینه‌های جنگ، هزینه‌های درمانی نیز به شدت درحال بالا رفتن هستند چرا که برخی از سربازان این جنگ‌ها اکنون وارد دهه ۶۰ زندگی خود شده و نیازشان به سرویس‌های درمانی نیز افزایش یافته است . طبق برآوردهای پروفیسور بیلمز، هزینه‌های ناتوانی ودرمانی سربازان جنگ‌های عراق وافغانستان طی دهه‌های آتی به ۸۳۶ میلیارد دالر خواهد رسید. این دوجنگ همچنین هزینه‌های بازنشستگی را برای پنتاگون افزایش داده‌اند . اردو متعهد شده تا ۱.۲۷ میلیارد دالر به سیستم بازنشستگی خود اختصاص دهد. انتظار می‌رود این هزینه تا سال ۲۰۳۴ به ۲.۷۲ تریلیون دالر برسد. با این حال منابع این هزینه‌ها هنوز تامین نشده است. به گفته یکی از مقامات دولتی حقیقت تلخ درباره جنگ افغانستان این است که پنتاگون یا هرکس دیگری در دولت نمی‌تواند بگوید این جنگ چه قدر برای ما هزینه داشته است.
گزارشی جديد که ازسوی جان ساپکو، تفتيش ویژه برای بازسازی افغانستان منتشر شد، نشان می دهد که شمار نیروهای اردوی ملي ازماه فبروری سال دوهزارچهارد بیش از پانزده هزاروپنجصد تن کاهش یافته و به نزديک به صدوهفتاد هزارنفررسیده است. این کاهش هشت ونيم درصدی در نیروها، کمترین میزان دراستحکام نیروها از اگست سال دوهزارويازده تاکنون بوده است. اردوی ایالات متحده شمار نیروهای امنیتی کشور را با درنظرداشت برخی حاشیه های مهم، بیش از حد برآورد کرده است. اما پرسش این است که آیا نیروهای افغان در حال کم شدن هستند؟ به نظر می رسد که عوامل مختلفی در این مسئله دخیل هستند. یکی از دلایل کاهش مدام نیروهای امنیتی تلفات جدی در جنگ می باشد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، بیش ازهزاروسه صد سرباز اردوی ملی بین ماه های اکتوبر دوهزاروسيزده تا سپتمبردوهزارچهارده (یک سال) کشته وحدود ششهزارودوصد نفردیگر زخمی شدند. برآورد می شود که تلفات نیروهای پولیس نیزدرهمین حدود یا حتا اندکی بیشتر باشد.
تحلیلگران می گویند که یکی ازعوامل مهم این تغییر با خروج نیروهای جنگی خارجی مرتبط است. با پایان یافتن ماموریت نیروی بین المللی یاری امنیتی ( ایساف) دردسمبرسال گذشته، اردو وپولیس ملی به تنهایی مسئول تامین امنیت کشور و مقابله با شورشگری و بحران شدند. دربرابر خروج نیروها، ماموریت حمایت قاطع که متشکل از آموزش ومشوره دهی به نیروهای افغان می باشد، درآغازسال دوهزارپانزده شروع شد. سيزده هزار نیروی خارجی باقی مانده در جنگ علیه شورشگری شرکت نمی کنند بلکه به مشورت، آموزش و گاه حمایت محدود ازعملیات ضدتروریسم می پردازند. مایکل کوگلمن، کارشناس مسائل افغانستان درمرکز وودرو ویلسون در واشنگتن گفت: طالبان این موضوع را می دانند و به این خاطر با افزایش سطح جنگ، این نیروها را می آزمایند. شمار نیروهای امنیتی بعد از فبروری دوهزارچهارده کم شده است.  آنچه که وضعیت را بدتر می کند این است که نیروهای افغان با وجود پیشرفت های قابل توجه درسال های اخیر، همچنان از محدودیت ظرفیت های کلیدی رنج می برند؛ به ویژه در بخش نیروی هوایی. به این معنا که واحدهای زمینی زیرآتش قرار می گیرند، آنها الزاما نمی توانند به پوشش هوایی اتکا کنند. این باعث افزایش سطح تلفات و شکست روحیه می شود.
درهمین حال، وزارت دفاع دربیانیه ای تایید کرده است که نیروهای امنیتی ازآغاز سال روان میلادی (دو ماه) در جنگ گسترده در جنوب تلفات زیادی را متحمل شده اند. اما به نظر می رسد که دلیل دیگری نیز درکاهش ناگهانی نیروهای امنیتی نقش دارد. این کشور به سختی می تواند نیروهای امنیتی خود را نگه دارد. ترک خدمت همچنان چالش بزرگی برای نیروهای امنیتی افغانستان است. بین ماه های سپتمبردوهزارسيزده تا سپتمبردوهزارچهارده ، بیش ازچهل هزار نیرو ازاردوی ملی بیرون شدند. وزارت دفاع در بیانیه ای گفته است که برخی سربازان وقت رخصتی طولانی ترازآنچه انتظار می رود در خانه های خود می مانند. خدمت گریزی سربازان مشکلات مداوم اردوی ملی ازهنگام تاسیس بوده است. جیسون کمپبل، کارشناس امنیت بین الملل در سازمان تحقیقاتی رند درامریکا توضیح می دهد که به عنوان مثال، اگرسربازان در منطقه خطرناک کشور مستقر باشند یا ازولایت اصلی خود دور باشند، احتمال گریز آنان بیشتر می شود.
شواهد نیزوجود دارد که نشان می دهند سربازان درزمان های مختلف به طورموقتی می گریزند. کمپبل می گوید که یک دلیل شایع این است که زمان رخصتی سربازان، مدت سفر به خانه و قریه شان را شامل نمی شود. این سربازان که مجبورند گاهی مسیر خانه را با بس و لاری طی کنند، غالبا به سادگی پیش از آن که وقت رخصتی شان شروع شود، وظیفه را ترک می کنند. علاوه بر این، در برخی موارد سربازان واحد نظامی خود را ترک می کنند تا درفصل کشت کوکنار درخانه باشند. کشت کوکنار برای آنان سودآورترازسربازی است. یا گاهی سربازان بدون آن که ازطریق قانونی عمل کنند به دیدار خانواده های خود می روند.  کاهش اخیر نیروها در اردوی ملی به فضای عمومی بی ثباتی در کشور پس از پایان ماموریت ناتو بستگی دارد. با فرارسیدن فصل جنگ درسال روان، و کاهش حتا حمایت های اولیه نیروهای ائتلاف، شرکت مستقلانه در جنگ علیه مخالفين برای بسیاری ها چشم انداز ناخوشایندی است.
برعلاوه روحیه کم سربازان، این شک و تردید زیاد شده است که نیروهای بین المللی باقی مانده در افغانستان تا چه حدی می توانند نیازهای مادی و پولی را برای نیروهای داخلي آماده کنند. طالبان می دانند که نیروهای امنیتی در وضعیت مواجه باخطر قرار دارند و با وارد کردن ضربات سنگین امتیازاتی به دست می آورند. این یکی ازدلایلی است که طالبان به طورغیرعادی سطح حملات خود را درفصل سرما افزایش داده اند، درحالی که آنان به طور معمول در این ماه ها کم تحرک هستند. دلیل نگران کننده دیگر این است که طالبان از روحیه پایین سربازان بهره می برند و در نیروهای امنیتی رخنه می کنند. این یک مشکل از قدیم بوده است، و احتمالا مشکل بزرگی در ماه های پیش رو خواهد بود. بهترین اقدام در حال حاضر این است که اردو اطمینان حاصل کند که معاش سربازانش پرداخت می شود تا به این ترتیب سربازان بتوانند در فصل جنگ پیش رو با طالبان مقابله نمایند و از کاهش فاجعه بار نیروها جلوگیری شود.
تناقضاتی دراطلاعات تهیه شده توسط "ماموریت حمایت قاطع" در مورد قوت، کاهش نیروها، تجهیزات و پرسونل نیروهای امنیتی وجود دارد.
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com