ariana

ariana

Thursday, March 5, 2015

تجلیل از روز همبستگی جهانی زنان درکابل

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی همبستگی زنان افغان (هشت مارس) وعده کرد که برای برابری حقوق زنان اصلاحات می‌آورد.
آقای غنی گفت که در حکومت وحدت ملی افغانستان جا برای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در همه عرصه ها وجود دارد اما این مشارکت بر اساس شایستگی خواهد بود.
او گفت که پیام حکومت افغانستان در زمینه مشارکت زنان واضح است و زن افغانستان باید مطمین باشد که به عنوان فرد در اداره مشارکت می‌کند نه به اساس روابط و اسطه.
آقای غنی گفت: "زنان در معاونیت‌ها، سفارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها حضور خواهند داشت اما بر اساس معیارها." رئیس جمهوری افغانستان در ادامه همچنین گفت که حکومت افغانستان سعی می کند "انحصار رهبری را بشکند".
در افغانستان رهبری بیشتر اداره ها به دست مردان است و زنان در سطوح مدیریتی و رهبری حضور بسیار کمتری دارند.
او به تقرری های وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت که دستور داده فهرست افرادی که به اساس روابط شخصی در این وزارت گماشته شده‌اند تهیه شود و جلو آنها گرفته شود.
در همین حال مژگان مصطفوی سرپرست وزارت امور زنان افغانستان از چالش‌های زنان افغان گفت و به دولت افغانستان پیشنهاد کرد که از حضور یک زن در دستگاه قضایی، یک زن در کمیته ملی بودجه و حضور زنان شایسته در سمت‌های تصمیم‌گیری پشتیبانی کند.
خانم مصطفوی گفت زنان همچنان با چالش‌هایی مواجه اند و کارهای زیادی باید برای تساوی جنسیتی، منع تبعیض و آزار و اذیت جنسی در محیط کار و آموزش آنها صورت گیرد.
او گفت که پرونده زندانیان زن به کلی باید بررسی مجدد شود. خانم مصطفوی اضافه کرد به زنانی هم که در ولایت های محروم کار می‌کنند، امتیازات منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
رئیس جمهوری افغانستان در ادامه گفت که پیشرفت‌ها را حفظ می کند و دوام می‌دهد. او تعهد کرد که زمینه را برای دسترسی زنان به میراث‌های شرعی آنها فراهم می‌کند و همچنین با کمک کشورهای اسلامی از جمله امارات متحده عرب، برنامه های آموزشی و حرفه‌ای سازی زنان را در سطح مدیریتی به اجرا خواهد گذاشت.
آقای غنی وعده کرد که به کمک کشور ترکیه، دانشگاه اختصاصی دخترانه ایجاد خواهد شد و برای زنان بی بضاعت نیز بیمارستانی ساخته خواهد شد تا زنان مجبور به سفرهای خارجی برای درمان و عمل نشوند.
او گفت که دفاع از حقوق زنان مسئولیت تمام ادارات دولت افغانستان است و در هیچ نهادی خشونت علیه زنان جا ندارد.
این در حالی است که اخیرا دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته زنان افغان همچنان برای دسترسی به حقوق شان با موانع عمده‌ای مواجه اند. این سازمان گفته که توصیه‌های سال ۱۹۹۹ و سال ۲۰۰۵ این سازمان برای مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان همچنان قابل تجدید است.
در این مراسم، رولا غنی بانوی اول افغانستان قبل از رئیس جمهوری صحبت کرد و گفت برای حمایت از زنان در افغانستان، زنان باید هم در خانه و هم در اجتماع به عنوان افرادی تصمیم گیر و مسئولیت پذیر احترام شوند.
در ادامه حبیبه سرابی مشاور ریاست اجرائیه دولت افغانستان در امور زنان به نمایندگی از ریاست اجرائیه صحبت کرد و گفت که هنوز چالش‌های امنیتی، عدم مصئونیت زنان و ضعف در حکومت داری خوب منتج به ادامه خشونت‌ها علیه زنان شده و دسترسی زنان را به حقوق شان محدود کرده است.
مراسم تجلیل از روز زنان در تالار دبیرستان امانی کابل با حضور مقام های عالی رتبه دولتی و مهمانان افغان و خارجی برگزار شد، مقام‌های افغان در این مراسم از رویدادهای اخیر طبیعی که ده‌ها کشته به جا گذاشت و رویداد گروگانگیری در ولایت زابل هم ابراز تاثر کردند.
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com