ariana

ariana

Saturday, October 11, 2014

داعش و دست های پس پرده

عزیزحنیف
بعد ازهجوم امریکا وانگلستان به عراق رژم صدام حسین متلاشی شد اما تلاش صورت نگرفت تایک حکومت مردمی باقاعده وسیع تشکیل شود بلکه بدون توازن قدرت وهمه اختیارات به شیعه ها تمرکزکرد.این جاست که طرف داران صدام٫سنی ها وافراطی های اسلامی نزدیک به القایده درمخالفت با شیعه ها به وجود آمدند. بعد ها گروه تندرو سنی جبهه توحید وجهاد را به رهبری یکی از اتباع اردنی بنام ابومصعب السرکاوی دراپریل سال۲۰۰۴تشکیل دادند ک...ه اعضای آن با حملات انتحاری اهداف مختلف را ازجمله سفارت خانه ها٫کلیسا ها٫اماکن ملکی ونظامی را نشانه گیری کردند که تلفات هنگفتی راهم به وجود آوردند.درسال ۲۰۰۶ الزرقاوی کشته شد وابوحمزه المهاجررهبری گروه توحید وجهاد را به عهده گرفت درست درهمان سال۲۰۰۶گروه دیگری تحت نام داعش یعنی( حکومت اسلام عراق وشام٫شام نام قدیمی سوریه فعلی است) توسط ابوعمرالبغدادی که یک گروه کاملاَ افراطی است به وجود آمد .گروه توحید وجهاد وداعش به همکاری یک دیگر درعراق برضد حکومت شیعه المالکی فعالیت میکردند . واما در سال ۲۰۱۰ رهبرگروه توحید ابوحمزه ورهبرگروه داعش ابوعمرالبغدادی دریک حمله مشترک دولت عراق وامریکا کشته شدند وبلا فاصله رهبری گروه داعش را پسر ابوعمرابغدادی یعنی ابوبکرالبغدادی عهده دارگردید.بعدازبه وجود آمدن بحران سوریه تشکیلات گروه ترورستی داعش نهایت افزایش یافت زیرا افرادوگروه های تند روافراطی زیادی ازشمال افریقا٫شرق میانه٫ آسیای میانه ٫چیچنیا ٫ازکشورهای اروپایی وحتی استرالیا٫کانادا وامریکا به آنها پیوستند.این گروه بلا فاصله داخل سوریه شدودرپهلوی جبهه النصردرمقابل دولت سوریه به جنگ پرداختند.مداخله بی مورد غرب وامریکا درامور سوریه وعدم توجه آنها درتمویل پولی ولوژستکی کشور قطروعربستان صعودی از این گروه یک بحران بی امنیتی را درمنطقه بوجودآورده است شکی نیست که عناصراستخباراتی کشورهای منطقه ازجمله بعضی کشورعربی٫اسرائیل٫امریکا کشور ترکیه درتوطعه های این گروه سهیم هستند.به نظرمن وگمان اغلب دوبازی استراتیژیک در میان بود: اول اینکه دربحران سوریه کشورامریکا٫اسرائیل ٫قطروعربستان صعودی به دنبال حمایت از گروه داعش شدند تا رژیم قانونی بشارالاسد سقود داده شود وبعداَ درسدد تضعیف گروه های شیعه ودولت ایران که در نهایت بنفع اسرائیل تمام میشد برآمدند دوم اینکه دولت ترکیه با پشتی بانی خود ازگروه های ترورستی ازجمله داعش درضمن اینکه خواهان سقوط رژیم رقیب خود اسد بود هدف سرکوب کرد ها را توسط گروه داعش تعقیب میکرد که تا حدودی به این هدف رسیده .این گروه آدم کش تحت نام داعش ای٫اس٫ای٫اس یعنی دولت اسلامی عراق وشام فعالیت گسترده تخریبی را درسوریه ادامه داد.گروه داعش بعد ازشکست مقطه ئی درسوریه به عراق حمله کرد وچندشهرعمده وکُرد نشین را ازجمله موسل٫ تالافار٫بعقوبه ٫تکرید٫فلوجه وامادی را اشغال کرده اند گروه ترورستی داعش هرشهری را که به تصرف میآورند مردم را سرمیبرند وحتی دریک شهر۷۰۰تن را بطور دسته جمعی تیر باران کردند به هزارها زن ودخترخانم هاوحتی اطفال تجاوز بیشرمانه کردند .شعاریکه آنها سرمیدادند که اول بغداد وبعداّایران را فتح میکنند.پیش روی برق آسای این گروپ نه تنها نگرانی حکومت عراق راافزایش داد بلکه دولت های امریکا وایران را هم به تشویش کرد .دولت امریکا که دیگرکنترول خود بالای داعش ازدست داد وازترس این که دولت عراق سقوط نکند وتمامی پلان های شوم اش افشاُ نشود دست گدایی را به کشور غربی وعربی دراز کرد تا درمقابله با داعش همکاری کنند اولین اقدام امریکا فشار بالای حکومت المالکی بود که استعفا کرد وحکومت جدید به اشتراک همه گروه های ذیدخل تشکیل شد امریکا بعداَ انگلیس وبه عقیب آن دیگر کشورها حملات هوایی خویش را برمواضع حکومت اسلام یا داعش جهت جلوگیری ازپیشروی این گروه انجام دادند متعاقباَ بارک اوباما دستورارسال ۲۷۵تن سربازان واحد ویژه را جهت حفاظت ازسفارتخانه واتباع امریکایی مقیم درعراق راصادر کرد.گروه دولت اسلامی یا داعش بعد ازاینکه تحت آماج حملات هوایی قرارگفتد وتلفاتی متقبل شدند ودیگرنتوانستند درشمال عراق درمقابل جنگجویان کُرد موسوم به پیش مرگه ها پیش پیروی کنند درتکافو به آن چند اتباع امریکایی وانگلیسی راسربریدند.چندی نگزشته بود که گروه داعش دوباره به پیشروی در سوریه ادامه دادند ویک پایگاه هوایی مهم نظامی را اشغال کرده و۱۵۰سرباز اسیر شده سوری را تیر باران کردند.وچندی بعد به حملات خود به سوی شهرمهم وپرنفوس کوبانی که هم مرزبا ترکیه میباشد ادمه دادند وفعلاَ همین روزکه من این مطلب را مینویسم نیروهای داعش ۵۰فیصد شهرکوبانی ومقعرفرماندهی پیش مرگه های کُرد را تسخیر کرده وبه نبرد خونین ادامه میدهند.ارتش ترکیه درمرز با کوبانی با استقرارتانک ها به حالت آماده باش قرار گرفته این درحالیست که کُرد ها دولت ترکیه را متهم میکنند که مخفیانه گروه داعش را کمک تسلیهاتی نموده وعملاَ درتسخیرشهر کوبانی گروه ترورستی دولت اسلامی را همکاری ویاری میکند.به همین منظور درشهرهای عمده کُرد نشین ترکیه وشهرهای اروپایی علیه سیاست دشمنانه انقره دست به تضاهرات زدند که درنتجه درگیری ها تا حال اضافه از۴۰نفر کشته شده اند ودامنه این تضاهرات ومخالفت ها ادامه دارد.امروز ملل متحد اعلان کرد که اگرشهر کوبانی بدست داعش سقوط کند یک فاجعه بشری رخ خواهد داد.۱۱اکتوبر۲۰۱۴
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.