ariana

ariana

Wednesday, September 3, 2014

تامین عدالت

لیلا کوهستانی
همیشه در سرزمین من هزاران بدبختی برسر بانوانش بی‌داد می‌کند انگار برنام زن در این کشور سنگ باریده
خودسوزی‌،خود‌کشی،بریدن‌ گوش و بینی کتک زدن از جانب شوهران، نکاج اجباری، تجاوز،فروش زن قمار بر سر زن مبادله دختر با سگ، و

هزاران ظلم نابخشودنی دیگر که که زنان بخاطر نگه‌داشتن آبروی خود و خان‌واده در گلوی بغض گرفته شان خفه می‌کنند،و سال‌ها است که این روند زن ستیزی و پندار بد از ‌نامردان این سرزمین بر علیه بانوانان ادامه دارد با تاسف و درد چهار روز پیش هم بانوان این ...سرزمین در ولسوالی پغمان کابل از سوی ددمنشان بی سر و پا، خیلی وحشیانه مورد تجاوز قرار گرفتند زنانی که درد هایشان را یک زن میتواند بدرستی حس کند که چی دردی کشید، البته این مورد اخیر تنها موردی بود که رسانه ای شد ولی هزاران تجاوز وظلم دیگر هنوز پنهان و در گلوی خفه شده‌ی زنان پابرجاست.
باتاسف و تاثر، که در دفاع از نیم پیکر جامعه(زنان) دولت افغانستان برخورد سهل انگارانه داشته و هیچ یکی از مجرمین از این دست قضایای نه تنها به کیفر سنگین نرسیده اند در مواردی هم پس از پازداشت به حمایت وکلای پارلمان و مامورین بلند پایه دولتی رها شده اند.
در قضیه اخیر همه‌چی واضح و روشن است ددمنشان متجاوز در اعترف خود خیلی بی شرمانه گفتند که چطور بر سر یک خانم ده بار تجاوز روا داشتند،حتی این وحشیان کثیف بر خانمی که بچه ای در بطن داشت رحم نکردند و سرانجام تجاوزی که بر مرگ یکی از این بانوان انجامید.از چگونه‌گی تحقیق پولیس کابل همه چی آشکار است، دیگر صبر بانوان این کشور از این همه فجایع لبریز شده،همه باهم یکصدا شده اند که بس است خشونت، بس است تجاوز،بس است این همه زن ستیزی این‌بار همه انتظار تامین عدالت را دارند و آن هم اشد مجازات بر متجاوزین وحشی و کثیف،با این همه حال نهاد های فعال مدنی زنان، از شخص اول کشور رئیس جمهور کرزی که همانا به مثابه پدر معنوی یک جامعه است با یک صدا میخواهیم که عاملان متجاوزین برسربانوان این کشور را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم و سپس هرچه عاجل این حکم در دید رسانه ها اجرا شود تا باشد کسانیکه هنوز فکر زن ستیزی،ظلم،خشنونت، و تجاوز را بر سر دارند، عبرت بگیرند. به امید تامین عدالت
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.