ariana

ariana

Thursday, September 11, 2014

?چرا زنان بریتانیایی به گروهء تندرو "داعش" می پیوندند

پیوستن صدها مرد بریتانوی با گروهای افراطی درسوریه وعراق از چندین ماه به این سو توجهء مقامات بریتانیایی را به خود جلب کرده است.
 
ولی دراین اواخر از پیوستن زنان بریتانیایی به این گروها نیز گزارش می شود که نه تنها برای ارگان های مبارزۀ علیه تروریزم، بلکه برای خانواده های مسلمان این کشور نیز درد سر ایجاد کرده است.
چرا زنان بریتانیایی به گروهء تندرو دولت اسلامی درعراق و سوریه می پیوندند؟
سوالیست که روزنامۀ اندپندنت درآغاز مطلب خود مطرح ساخته است.
روزنامه در ادامه می نویسد:
 اگرچه باورکردنش مشکل به نظرمی رسد، ولی هستند زنانیکه خلافت اسلامی را آزادیبخش می بینند.
روزنامه عکس یک زن با حجاب را نیز نشر کرده او را اقصی محمود معرفی می کند که 20 سال عمر دارد و 9 ماه قبل از گلاسگو به سوریه رفت و با یکی از جنگجویان گروه دولت اسلامی ازدواج کرده است.
اندپندنت می نویسد پس ازاینکه گزارش ها گفتند که زنان بریتانیایی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی به سوریه می روند، داستان های زنان خارجی جنگجو به سرعت منتشر شد.
دو ماه پیش داستان دختران نوجوان دوگانگی به نام های سلمی وزهرا حلانی درسرخط اخبار قرار گرفت و تفصیل رفتن آن ها به ترکیه و از آنجا به سوریه برای پیوستن با برادرآن ها که گمان می رود یکی از جنگجویان گروهء تندرو دولت اسلامی است منتشر شد.
همچنین یک زن  25 ساله و مادر دوفرزند که به اسلام گراییده و خدیجه دار معرفی شده، دراوایل سال جاری برای پیوستن به گروه تندرو دولت اسلامی به سوریه رفته است.
او درپیام تویترخود نوشته است که آرزو دارد نخستین زنی باشد که  گروگانان را می کشد.
چند روز پیش گزارش شد اقصی محمود که  سال گذشته به سوریه رفت درپیام تویتر خود مردان مسلمان بریتانیایی را به انجام حملات در داخل این کشور ترغیب کرده است.
اندپندنت می افزاید، علیرغم اینکه افراطی شدن زنان تا حدی که به گروهء دولت اسلامی بپیوندند، مردم و رسانه های بریتانیایی را تکان داده است، ولی این امر نباید شگفت انگیزباشد.
در واقع کدام دلیلی وجود ندارد تا باور شود که زنان نسبت به مردان کمتر به تندروی می گرایند.
روزنامه می نویسد:
عین داستان ها و تبلیغاتی که شماری از مردان را به پیوستن به گروه تندرو دولت اسلامی اغوا کرد، زنان را نیز مخاطب قرار داده است.
احساس همکاری در یک قضیۀ بشردوستانه و به زعم آنها اسلامی، دلچسپی مسافرت به یک منطقۀ دور افتاده برای پیوستن به یک دولت بی مثال، برای مخاطبان زن نیز قناعت بخش شده می تواند.
اندپندنت می افزاید که تصور ازدواج با یکتن از جهادی ها چون یک مرد واقعی که درخدمت خلافت قرار گرفته باشد، هم شاید برای برخی ازا ین زنان تشویق کننده باشد.
روزنامه می نویسد شاید متناقض به نظر برسد، ولی به خاطر همین دلیل های ذکرشده، برخی زنان مفکورۀ مسافرت به سوریه وعراق را آزادیبخش می پندارند.
دراین حال امام طرفه بغاجاتی یک عضو کمسیون اسلامی اتریش می گوید اکثریت جوانانی که از غرب رفته با گروهای شبه نظامی درسوریه پیوسته اند، چندان معلومات از اسلام ندارند.
امام طرفه بغاجاتی می گوید:
"چندین عامل وجود دارد. نخستین وقابل ملاحظه ترین عامل این است جوانانیکه به این گروها می پیوندند کدام رابطۀ قبلی قوی با اسلام و مسلمانان نداشته اند. آنها هرگز به مساجد نرفته اند و برخی آنها حتی نمازخواندن را نمی دانند. پس به همین ملحوظ آنها قبل از اختیار مسیر دینی به سرعت زیرتاثیر احساسات قرار می گیرند. به آنها گفته می شود که حقیقت مطلق نزد ما است، ما شما را به راه حق، شهادت و جنت رهنمایی می کنیم."
قبل ازینکه  مردم دربارۀ گروه دولت اسلامی بیشتر بشنوند، شمار اندک زنان برای لوا های زنانۀ پولیس رقعه در سوریه در بدل معاش ماهانه جهت خدمت در پوسته های تلاشی  استخدام شدند. یک  شرط استخدام این بود که زنان باید میان 18-25 سال عمرداشته و مجرد باشند.
به نوشتۀ روزنامۀ اندپندنت، ولی علیرغم شایعات اشتراک زنان جهادی دراعمال خشونت بار و دهشت افگنی، گروه تندرو دولت اسلامی برای دهشت افگنی از زنان کار نمی گیرد و با تطبیق سخت گیرانۀ شریعت اسلامی درمناطق زیرتصرف این گروه نقش زنان به وظایف ابتدایی آن ها چون مادر وهمسر محدود است.Radio Azadi
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.