ariana

ariana

Saturday, September 20, 2014

آقای پیترلیمبورگ رییس عمومی دویچه ویله

من شیرین نظیری هستم مدیرمسول صفحه معتبرانترنتی«آوای زنان افغانستان
.» با عرض حرمت به شما و با احترام به موازین دیموکراسی که یکی از مهمترین اصول کاری شما هم به یقین شمرده می شود، این نامه را عنوانی شما می نویسم.
پیش از این تصور من از آلمان و مردم این کشور که خودم هم سالیان زیادی را در این کشور سپری کرده ام، این بود که آلمان یکی از محدود کشورهاییست که آزادی بیان و عقیده را شدیداً احترام می گذارند؛ آنچه که درمورد اصول نشراتی شماهم احتمالاً یک امر حتمی خواهد بود.

از واژه « احتمالاً» به این دلیل عمداً استفاده می برم که از مدت زیادی که من خواننده صفحه انترنتی بخش افغانستان شما هستم، متوجه شده ام که خطوط نشرات شما بیشتر در مؤافقت کلی با حکومت افغانستان است؛ یا عمداً یا هم به دلیل رعایت گل روی شماری از افراد بنیاد گرا از انتشار خبرها و گزارشهایی خودداری می شود و با مهارت بسیار زیادی مسایلی در گزارشهای شما جا داده می شود که حتی از تصور به دور است.
البته تحت عناوین واضح، متن گزارشها اما بیانگر مسایل دیگر است.
اما؛ آنچه دیدگاه مرابه عنوان یک زن روشنفکر،نسبت به خط نشراتی شما شدیداً عوض کرد، اغماض شما از پخش خبر درگذشت دکتور اناهیتا راتب زاد یکی از زنان سرشناش و مبارز افغانستان بود.
آیا فقط طرز دیدروشنفکرانه ی خانم اناهیتا راتب زاد دلیل صرفنظر شما ازنشر خبر درگذشت او بود و یا اینکه او زن بود و در تصاویرش چادر به سر نداشت؟
آنهم زنیکه به عنوان یکی از افراد ارشد سیاسی افغانستان محسوب می شود و در ضمن در کشور شما آلمان زیست داشت.
البته به اجازه شما لینک یکی از خبر گزاری های معتبر دیگر را که همچنان برای افغانستان نشرات دارد، هم به شما می گذارم و از شما می پرسم که دلیل انتشار ندادن خبر درگذشت این بانوی مبارز از طریق رادیوو صفحه انترنتی شما چه بوده است و چرا؟
امیدوارم شما با بزرگواری به این نامه ی من اعتنا کرده و پاسخ مرا که همچنان مثل میلیونهای افغان دیگرقلبم برای آزادی، دیموکراسی و افغانستان می تپد، لطف فرمایید.
 
با عرض ارادت
شیرین نظیری
 
*   
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.