ariana

ariana

Friday, September 19, 2014

جعـــلی بودن گـــوســـفندان امـــرخیـــل

به تائیـــد منـــابع فنـــی ومعتـــبر بین المللـــی گـــوســـفندان امـــرخیـــل همـــه جعلـــی ثابت شـــدند 
اگربگویم که لعنت به شیطان که چه شیطنت  فتنگی های را به ذهن آدمی جا می دهد که هیچ چیزوهیچ کسی ازتحریف وجعلکاری نمی تواند در امان باشد.
 
 
شاید شیطان اعتراض کند که همین جعلکاری صدای خلیلی و گوسفندان امر خیل تا حال در ذهن من هم خطور نکرده بودند
واقعا که جنایت بزرگتر ازین اصلا برای هیچکس قابل تصور نیست که چنین مردم را فریب داده و وانمود کرده بودند که تقلبی گسترده و بزرگی در کار بوده و ملیون ها برگه رای دهی توسط گوسفندان امر خیل در دامنه های کوه به صندودق ها انداخته شده و حتی خود امر خیل با پشتاره اوراق رای دهی از طرف پولیس کابل دستگیر شده بود
حالا که از برکت چشمان تیزبین این موسسات فنی و معتبر بین المللی بالاخره پرده از روی این جعلکاری های شیطانی و حرفوی برداشته شده و در روشنایی آفتاب حقیقت همه چیز برملا گشت از جانبی مردم نفس راحت کشیدند و مطمن گشتند که وارونه جلوه دادن دنیا فقط  یک پلان شیطانی تقلبکاران حرفه برای بد نام ساختن مردان صادق و خدمتگذار وطن بود ورنه مجاهد نستوه استاد خلیلی که عمر عزیر را در سنگر جهاد سپری کرد و دار و ندارش را وقف خدمت به ملت کرد کجا و ترغیب مردم به تقلبکاری در انتخابات کجا و یا ملی اتل ضیالحق امر خیل که یک وقت نمازش در عقب مولوی تره خیل قضا نمی گردد کجا و تقلب گسترده ذریعه رمه گوسفندان کجا
این جنایتکاران حرفه یی نه تنها صدای استاد خلیلی را جعل کرده بودند که حتی شخص امر خیل را ذریعه کمپیوتر جعلی درست کرده و می خواستند که صندوق های اوراق رای دهی را ذریعه او به سروبی انتقال دهند که آن شخص جعلی توسط جنرال ظاهر دستگیر شد و بد نامی آن بنام محترم امر خیل ختم شد در حالیکه او در همان لحظه در حوت خیل در مسجد مولوی تره خیل با اسمعیل یون و جنرال طاقت یکجا در عقب مولوی تره خیل به نماز ایستاده بودند و اصلا از پلان شیطانی دشمن اطلاعی نداشتند
عواقب جعلکاری و جنایت این جنایت پیشگان نه تنها باعث خدشه دار شدن عزت و آبروی بزرگمردان کشور چون ملی اتل امر خیل و استاد خلیلی گشت که حتی حیوان بی زبان از شر آن در امان نمانده و گوسفند بیچاره هم از طرف مردم به چشم ذلت و حقارت دیده شده و حتی بعضی علمای دینی خوردن گوشت او را مکروه و بعضی حتی حرام پنداشتند
اما بهر صورت ما باید مدیون و ممنون این منابع فنی که موفق به کشف و اثبات آن جعلکاری های فنی این جنایت پیشگان گشتند باشیم گرچه که حق الزحمه آن برای ملت فقیر و تنگدست افغانستان خیلی هنگفت و کمر شکن بود ولی با در نظر داشت اهمیت سیاسی و اخلاقی آن ارزش آن را داشت و علاوه بر آن پول حق الزحمه را نه استاد خلیلی بیچاره به تنهایی از معاش بخور و نمیرش پرداخته بلکه فقط یک قسمت آن را شخص وی و دو قسمت دیگر را خجالتماب کرزی و ملا اشرف غنی پرداخته اند
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.