ariana

ariana

Wednesday, September 10, 2014

بازداشت پدری که یک ‌سال بالای دختر ۱۷ساله‌اش تجاوز کرد

به گزارش تلویزین1، پدر صحیبه از مدت یک‌سال به این‌طرف در حضور دیگر فرزندانش بالای دختر 17ساله‌اش تجاوز می‌کرده‌است.
عبدالسمیع شریفی، ولسوال قره‌باغ کابل می‌گوید که این مرد به جرمش اعتراف کرده که هم بالای دخترش زنا و هم لواطت می‌کرده‌است.

خانواده پدری که با دختر خود هم زنا و هم لواط می‌کرده خواهان اعدام این مرد که اکنون از سوی پولیس بازداشت شده، هستند.
بر بنیاد این گزارش، این رویداد در منطقۀ قلعۀ حاجی ولسوالی قره‌باغ کابل رخ داده‌است.
خانواده صحیبه که از سه‌ما بدین‌سو زیر خیمه زندگی می‌کنند و پیش ازین از ولایت لغمان به کابل آمده‌اند.
صحیبه پس از تجاوزهای پی‌هم، ناگزیر در آخرین شبی که چندین‌بار بالایش تجاوز صورت گرفته و به تنگ آمده با پدرش مخالفت کرده و پس از آن پولیس را ازین موضوع آگاه کرده‌است.
گفته می‌شود پدر صحبیه که 9فرزند دارد با خانمش رابطۀ خوبی نداشته و اکنون تمام اعضای خانواده آنان خواهان اعدام این مرد هستند.
صحبیه اکنون در یکی از خانه‌های امن کابل به سر می‌برد.
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.