ariana

ariana

Sunday, August 24, 2014

پیام تسلیت

با تاثرو تاسف فروان  اطلاع گرفیم که نصیر احمد صدیقی یکی از مبارزین دلیر ودادخواه راه دموکراسی وترقی افغانستان، شنبه شام روز ۲۳ اگست ۲۰۱۴ در شهر کابل جهان فانی را وداع گفت
استاد نصیر احمد صدیقی با ارزش ترین روزهای زندگی اش را برای تربیه نسل جوان وطن درلیسه های حبیبه، محمود طرزی و غازی ومبارزه درجهت رفاه وسعادت انسان زحمتکش سپری نموده است. او همچنان در اداره پرورشگاه وطن بخاطر تربیه سالم اطفال و پس از آن به صفت نمایده و مسول وزارت تعلیم و تربیه در جمهوری تاجکستان وظایف را انجام داده و در راه دفاع و تامین امنیت و صلح سراسری کشورنیز شجاعانه رزمیده و سهم فعال گرفته است .
بدین مناسبت، مرگ نا بهنگام موصوف را برای اعضای فامیل های صدیقی و دوستان آن مرحومی تسلیت گفته و بمرحوم نصیر احمد صدیقی روان شاد آرزو میبریم.
از جانب دوستان مرحوم نصیر احمد صدیقی
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.