ariana

ariana

Thursday, August 28, 2014

تیرباران یک دختر هفده ساله در بغلان

روز گذشته یک دختر 17 ساله در ولایت بغلان توسط افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفت تیرباران شد. این دختر 17 ساله چند مدت قبل همسر یک مرد 60 ساله شده بود. 
به گفته خدیجه یقین رییس امور زنان بغلان، شوهر این دختر یک ماه قبل فوت کرده بود. وی می گوید: این دختر از سوی افراد مسلح ناشناس در بستر خوابش به قتل می رسد. داکتر محمد انور وردک سرطبیب شفاخانه ولایت بغلان میگوید که در گلوی این دختر نشانه های ریسمان دیده می شود. اخیرا افزایش خشونت علیه زنان در روستای های بغلان بیشتر شده که نهاد های مدافع حقوق بشر نسبت به این وضعیت هشدار داده اند.
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.