ariana

ariana

Monday, July 14, 2014

:نماینده گان با تصویب قانون مصونیت، زنده گی شان را بیمه کردند

ناهید فرید
مجلس شورای ملی از تصویب قانون حقوق ومصونیت اعضای شورای ملی در مجلس به شدت انتقاد کرده ومی گویند که نمایندگان با تصویب این قانون زندگی شان را بیمه کرده اند.
به گفته آنان؛ در این قانون برخلاف قانون اساسی به اشخاص ویژه ی امتیاز داده شده است.


به گفته ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان، در شرایط کنونی که افغانستان با چالش های اقتصادی فراوانی روبر است؛ تصویب قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی غیر ضروریست.
خانم فرید گفت که طرفداران این قانون امتیازاتی را برای اعضای شورای ملی در نظر گرفته اند که زیاده خواهی محض است و با شرایط کنونی کشور همخوانی ندارد.
در قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی آمده است که نمایندگان پس از ختم دوره وکالت می توانند از امتیازات چون،
۲۵ درصد معاش، دو محافظ امنیتی، پاسپورت سیاسی و پاسپورت خدمت استفاده کنند.
خانم فرید گفت: " نمایندگان با تصویب طرح قانون مصونیت، در واقع زندگی شان را بیمه کرده اند؛ پس از این هرکس که بخواهد زندگی اش را بیمه کند باید خود را به پارلمان برساند".
خانم فرید افزود که هنگام تصویب این قانون در مجلس حضور نداشت و هم اکنون در نظر دارد، پای این قانون را دوباره به مجلس بکشاند.
او افزود: " ما نمایندگان مخالف قانون مصونیت تلاش داریم تا با جمع آوری امضای
۵۰ نماینده، این طرح را دوباره به مجلس بیاوریم و تعدیلاتی در آن وارد کنیم".
این عضو مجلس از مجلس سنا و رییس جمهور کرزی خواست که طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی را رد کنند.
در همین حال؛ داوود اساس عضو مجلس سنای کشور نیز در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت: " امتیازاتی که درطرح قانون مصونیت و حقوق برای اعضای شورای ملی پس از دوره وکالت در نظر گرفته شده؛ خلاف قانون اساسی کشور است که در آن هیچ یک از اتباع کشور نسبت به یکدیگر برتری ندارد".
آقای اساس ابراز امیدواری کرد که مجلس سنا چنین "قانون ظالمانه" را تصویب نکند.
طرح قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی روز شنبه با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
این قانون سر و صداهای زیادی را در بیرون از پارلمان به دنبال داشت.
شهروندان کشور آن را زیاده خواهی محض نمایندگان خواندند که به گفته آنان، هیچ کاری انجام نداده اند.
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.