ariana

ariana

Monday, July 7, 2014

......فجایعی که دردانشگاه کابل

ابراهیم داریوش
فجایعی که در دانشگاه کابل اتفاق می افتداصالتا وماهیتا ریشه در مذهب و سنت افغانستان دارند نه در دموکراسی!
حداقل در یک دهه اخیر مراکز به اصطلاح اکادمیک افغان...ستان بخصوص دانشگاه مرکزی کابل شاهد کشمکشهاودرگیریهای گوناگون ومتعددی بوده است.
که این درگیریها بصورت عموم یا قومی - زبانی بوده اند یا مذهبی. ازدرگیری برسر نام دانشگاه/پوهنتون گرفته تا واقعه سال پار در روز عاشورا و حادثه دیروز15 سرطاان خوابگاه دانشگاه کابل ،که هرکدام از این حوادث چندین کشته و ده ها زخمی را برجای گذاشتند. علاوه از تلفات جانی و جسمی به تأخیر انداختن دوره های تحصیلی و اختلال در برنامه های درسی دانشگاه های مذکور آشوب اندازی در اذهان عمومی و بی اعتماد سازی مردم نسبت به نهاد دانشگاه و ... از پیامدهای منفی این درگیری ها بوده اند.
عده ای زیادی از دوستان بدون کدام مدرک و دلیل موجهی تمام دلایل این اتفاقاتی که هر سال و هر فصل ما شاهد آن هستیم و به شکلی می شود گفت با سرنوشت ما عجین شده است، برگردن انتخابات و دموکراسی می بندند و از این رسم سنتی مذهبی ابزاری می سازند برای بدنام کردن دموکراسی و انتخابات. از اصول دموکراسی و بنیاد های اساسی آن برابری و شهروندی است که فارغ از هرگونه عقیده و قوم و زبان همه افراد یک کشور را شامل می شود. ازدستاورد ها و رهاوردهای دموکراسی و فرهنگ و نظام مردم سالار برابری ، برادری ، آزادی و شهروندی است. که این مؤلفه ها فقط در سایه دموکراسی امکان پذیر است.
پر واضح است که تمام خشونت ها، کشتار ها و درگیرهایی که در یک دهه اخیر در دانشگاه کابل خصوصا رخ داده است. گاهی برای استفاده زبانها و بکار بردن مصطلحات لسانی رخ داده است که نمونه آن تشنجات و غوغاهای چند سال پیش برای نام دانشگاه/پوهنتون بود. حادثه عاشورای 1391 میان اهل سنت و اهل تشیع که منجر به کشته شدن وزخمی شدن دهها نفر از طرفین گردید. حادثه دیشب 15 سرطان خوابگاه دانشگاه کابل میان اهل سنت و اهل تشیع که دهها نفر کشته وزخمی شدند. این ها به نام مذهب شان شیعه بودن یا سنی بودن کشتند و کشته شدند. نه به نام انتخابات یا دموکراسی.
اما دوستان ما بدون این که چشم شان را باز کنند و اندک متأملانه صحبت نمایند. کورکورانه می افتند به جان دموکراسی. و قت آن رسیده است که دیگر ندانسته قضاوت نکنیم و نخوانده و نفهمیده نگوییم. گناه خود را خودبگردن بگیرم. و به گناه خودمان افتخار نکنیم.

 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.