ariana

ariana

Sunday, July 20, 2014

:گروهک ترورست داعش دو زن را در سوریه به اتهام زنا سنگسار کرد

داعش وحشی ترین حیوان سدۀ ۲۱ طی ۲۴ ساعت دومین زن را در سوریه به اتهام زنا سنگسارکرد:
ساکنان منطقه در سنگسار زن،اشتراک ننمودند.گروهک جنایت کارموتری را ازسنگ پرنموده و تا سرحد مرگ به این زنان سنگ پرتاب کردند.

این دو زن در دادگاهی شرعی که توسط گروه داعش برگزار شد، محاکمه و محکوم شدند. پس از حادثه سنگسار نخست، ابو ابراهیم یکی از فعالان شهر الرقه گفته بود: «این اولین بار است که چنین رویدادی اینجا به وقوع می پیوندد.»

یک فعال دیگر به نام هادی سلامه نیز گفت: «مردم رقه به شدت نسبت به این واقعه خشمگین هستند. وضعیت کنونی دیگر قابل تحمل نیست. سنگسار بدترین مجازاتی است که تاریخ آن را شناخته است به طوری که مرگ سریع در مقایسه با آن رحمت است».
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.