ariana

ariana

Tuesday, July 15, 2014

:تبریک خانم رئیس جمهور به مسی

رئیس جمهوری آرجانتین درمراسمی از کاروان تیم ملی فوتبال این کشور تقدیروتشکرکرد وبه مسی به عنوان سفیرصلح کشورش تبریک گفت:کریستینا فرناندس ده کرشنر که به علت مشغله فراوان و بیماری نتوانسته بود
حتی یک بازی آرجانتین را در جام جهانی تعقیب و تماشا کند، در مراسم مخصوص تشکر از کاروان تیم ملی کشورش گفت: می‌دانم که جنگیدید و تا پای جان دویدید، می‌دانم که با شکست گریه کردید و با پیروزی غرق شاید شدید، با این صفات آشنا هستم، سربازان ارتش آرجانتین هم اینگونه هستند. بنابراین وظیفه خود می‌دانم که از همه شما تشکر کنم و بگویم که متاسفانه اعتراض مردم در خیابانها را درک نمی‌کنم، کدام آرجانتینی می‌تواند از دست مسی دلخور باشد؟ کدام آرجانتینی می‌تواند از کسب رتبه دوم در جام جهانی که به میزطبانی برازیل برگزار شده ناراضی باشد؟ بی انصافی را کنار بگذارید.
کرشنر ادامه داد: متاسفانه بازیها را ندیده ام، حتی همین بازی آخر را که البته دقایقی از آن برایم پخش شد، در هر حال از همه شما تشکر می کنم، امیدوارم تجربه خوبی کسب کرده باشیم و همچنان رو به سوی آینده حرکت کنیم.
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.