ariana

ariana

Tuesday, July 1, 2014

:انتخابات در 8 ولایت، تنها راه حل موجود

عیب است برای کشوری که ادعای قانون دارد کمیسیون انتخاباتی آن بیش از 5 هزار کارمند خود را که در تخطی و تقلب دست داشته جریمه نقدی کند، مگر این کشور محکمه ندارد.

با توجه به این که یکی از نامزدان ریاست جمهوری از نتیجه ی انتخابات رضایت ندارد و به این باور است که در انتخابات تقلب شده، از سوی دیگر کمیسیون های انتخاباتی در قناعت دادن به مردم و نامزدان و در شفاف ساختن پروسه تعلل می کنند مردم از این بن بست انتخاباتی بسیار واهمه دارند. آگاهان امور سیاسی نیز معتقدند که در صورتی که کمیسیون های انتخاباتی شفافیت پروسه را برای مردم تامین نکند و به شکایت های موجود بی توجهی کند کشور به سوی بحرانی فراگیر پیش خواهد رفت.
داکتر عزیزالله لودین رییس پیشین کمیسیون انتخابات در برنامه ارگ 93 گفت: از ابتدا مشروعیت کمیسیون انتخابات برای من زیر سوال بود زیرا این نهاد با وجود این که به تطبیق قانون قسم یاد کرد و بیطرفی خود را اعلام نمود باز هم از ابتدا قانون را زیر پا گذاشت. قانون انتخابات تصریح کرده که نامزدان صد هزار رای از 20 ولایت باید کسب کنند اما هیچ یک از نامزدان این قانون را رعایت نکرد و حتی رییس کمیسیون انتخابات اعتراف کرد که ما در این مورد مصلحت را درنظر گرفتیم.
وی افزود: کمیسیون انتخابات باید شرایط افغانستان را در نظر بگیرد از یک نظر وضعیت هلمند، نورستان و دیگر ولایات را که ناامن است از طرف دیگر در ولایات با امنیت نسبی تظاهرات مردم و خواست آنان را باید در نظر بگیرد و معترضین را قانع نماید. در غیر این صورت، مردم به انتخابات و روند دموکراسی بدبین می شوند و ضربه مهلکی به دستاوردهای 13 ساله کشور زده خواهد شد.
لودین تصریح کرد: کمیسیون انتخابات به جای این که به تقویم انتخاباتی اهمیت بدهد، ابتدا باید قناعت طرفین را حاصل کند سپس قناعت مردم را حاصل کند که پروسه انتخابات به شکل اصولی و درست برگزار شده و اگر مشکلی است آن را رفع خواهیم کرد. اگر یکی از نامزدان از انتخابات تعدادی از ولایات ناراضی است می توان دوباره انتخابات را در این ولایات برگزار کرد.
به باور عزیزالله لودین برگزاری انتخابات در این 6 ولایت از نظر قانون هیچ مشکلی ندارد. برای این که یک شرّ و یک فساد بزرگ که همه از آن واهمه دارند ریشه کن شود بهتر است با تدبیر و مصلحت عمل کنیم و با روش های قانونی آن را دفع نماییم. کمیسیون انتخابات باید از ابتدا به اعتراضات و موارد مشکوک انتخابات رسیدگی می کرد تا مردم و نامزدان می فهمیدند که کمیسیون کار خود را به درستی انجام می دهد و کدام طرف حق به جانب است.
من به هیچ کدام از این نامزدان تعلق ندارم و فقط شهروند این کشورم که سال ها در سمت استاد دانشگاه بودم. من نمی خواهم در کشور، جریانی شکل بگیرد که دموکراسی را با مشکل روبرو کند و یا آن را تخریب نماید. اگر خدای نخواسته به این مشکل رسیدگی نشود و این وضعیت بدتر از این گردد از سوی دیگر طالبان نیز خود را منسجم تر سازند، آن گاه کشور به بحران کشیده می شود.
رییس پیشین کمیسیون انتخابات اظهار داشت: وقتی موضوع نوار صوتی مطرح شد اعتبار کمیسیون زیر سوال رفت بنابراین مقامات این کمیسیون این اسناد را در اختیار نهاد تخصصی قرار می داد تا تشخیص دهند که این واقعی است یا خیر. در صورتی که اسناد معتبر بود می باید اقداماتی را در راستای رفع تشویش مردم انجام می داد اماوقتی کمیسیون خاموشی و یا تعلل می کند شک و تردید بیشتر می شود.
وی با انتقاد از عملکرد کمیسیون در قبال کارمندانی که در تقلب دست داشتند، گفت: عیب است برای کشوری که ادعای قانون دارد کمیسیون انتخاباتی آن بیش از 5 هزار کارمند خود را که در تخطی و تقلب دست داشته جریمه نقدی کند، مگر این کشور محکمه ندارد که جرم انتخاباتی را کمیسیون جریمه نقدی می کند. مگر این مسایل با جریمه نقدی حل می گردد؟ مسایل انتخاباتی تقلب خیانت ملی محسوب می شود.
لودین در مورد نوار صوتی خاطرنشان ساخت: در موضوع نوارصوتی امرخیل باید از ابتدا یک کمیته ی حقیقت یاب تشکیل می شد تا صحت و یا نادرستی آن را تشخیص دهد. در قانون انتخابات آمده است که در نقل و انتقال مواد انتخاباتی اجازه ی خاص نیاز است یعنی رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات باید این اجازه را از رییس کمیسیون می گرفت، در حالی که صدیق برمک که یکی از مقامات کمیسیون انتخابات است از این انتقال اظهار بی اطلاعی کرد و گفته که این انتقال مواد حساس با کمیسیون هماهنگ نشده است.
عزیزالله لودین گفت: من در انتخابات ریاست جمهوری قبلی وقتی از نظر کمیسیون دانستم که هیچ یک از نامزدان 1+50 را به دست نیاورده بدون ترس از مقام و یا کسی مطابق قانون دستور دادم که انتخابات به دور دوم برود. زمانی که داکتر عبدالله با جوانمردی برای حفظ امنیت کشور و مردم افغانستان اعلام کرد که به دور دوم نمی رود حامد کرزی را به عنوان برنده انتخابات به مردم افغانستان معرفی کردم.
متاسفانه قانون شکنی در افغانستان بسیار آسان است به طور مثال کمیسیون انتخابات تا کنون ده مورد قانون شکنی کرده است. دوره ی ریاست جمهوری افغانستان 4 ساله است پس چرا رییس جمهور افغانستان 5 سال حکومت می کند؟ در اکثر کشورهای پیشرفته حاکمیت قانون در کشور حکمفرما است و نه اشخاص.
وی در مورد درست بودن یا نبودن کار کمیسیون انتخابات در اعلام نتایج در تاریخ 11 سرطان گفت: در شرایطی که مردم همه نگران هستند و راکت پراکنی پاکستان به ولایات مرزی ما ادامه دارد و از سوی دیگر در هلمند شهروندان افغانستان کشته می شوند خدا کند که کمیسیون راه حلی بیندیشد که کشور را به آرامش و قانون گرایی سوق دهد. در حالی که کمیسیون شکایات مدعی است که تا کنون نوارصوتی و اسناد دیگر به دست آن ها نرسیده است تا آن ها را بررسی کند چطور کمیسیون انتخابات به خود اجازه می دهد که نتیجه انتخابات را اعلام نماید.
لودین راه حل موجود را برگزاری انتخابات در 8 ولایت کشور دانست که نامزد معترض نسبت به آرای آن شک دارد و باید در این انتخابات جامعه مدنی، ناظرین بین المللی و ناظرین نامزدان حضور داشته باشند تا از تقلب در آن جلوگیری شود.ایریکا
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.