ariana

ariana

Wednesday, June 25, 2014

:سازمان ملل هیچ گاه به خیر ما عمل نکرده است

فتانه گیلانی
مشکلات انتخابات دور دوم همچنان حل ناشده باقی مانده است از طرفی تیم داکتر عبدالله با توجه به بی اعتنایی کمیسیون به درخواست های خود ارتباط خودرا با این کمیسیون به حال تعلیق درآورده است.
از طرفی با توجه به مستندات تازه ی اصلاحات و همگرایی در دست داشتن امرخیل در تقلب سازماندهی شده، باز هم مقامات کمیسیون از امرخیل حمایت کرده و وی را بیگناه دانسته است.
فتانه گیلانی رییس اجتماع زنان افغانستان در برنامه ای از خورشید گفت: من می خواهم صادقانه صحبت کنم زیرا از هیچ کدام از نامزدان حمایت نمی کنم و به این باور هستم که خون مردم افغانستان باارزش تر از این است که بخواهم احمد و محمود را دلخوش کنم.
وی نقش سازمان ملل متحد را از زمانی که روس ها در کشور ما شکست خوردند هیچ گاه به خیر مردم افغانستان و برای نجات کشور ندانست و گفت: در زمانی که مردم افغانستان و مجاهدین کشور، حماسه ی بزرگ تاریخی را در شکست متجاوزین روس به دست آوردند می خواستند زندگی باعزت و آرامی را در پیش بگیرند ولی در اثر بازی های نادرست سازمان ملل، کشور افغانستان به چنین سرانجامی کشیده شد.
گیلانی اظهار داشت: وقتی روس ها در افغانستان شکست خورد جناب مجددی اعلام کرد که بعد از دو یا سه ماه وارد افغانستان شده و حکومت داکتر نجیب را سقوط می دهد. متاسفانه بین مجاهدین هماهنگی و برنامه ی منظم وجود نداشت بنابراین آی اس آی و دیگران از شرایط کشور به سود خود استفاده کردند. نماینده خاص ملل متحد در آن زمان در مقابل سران مجاهدین افغانستان در پیشاور و از سوی دیگر در قبال داکتر نجیب موضع گیری مختلفی داشت. گفته می شود که وی از داکتر نجیب تحفه های قیمتی و حتی پول می گرفت. متاسفانه سازمان ملل در داخل کشور با ما بازی می کرد. سرانجام نه داکتر نجیب نجات یافت و نه بعضی از سران مجاهدین. در آن زمان بعضی از سران مستقل مجاهد به این باور بودند که انتقال قدرت بدون خونریزی در کشور صورت می گیرد ولی با دست ناپاک سازمان ملل متحد، کشور به چنین روزی کشانده شد.
به باور فتانه گیلانی اگر سازمان ملل متحد در آن زمان قصد مدیریت داشت پس چرا انتقال قدرت بدون خونریزی را انجام نداد. این سازمان هیچ گاه نقش خوبی را برای ما بازی نکرده است. اگر این سازمان می خواست می توانست در زمان پیروزی مجاهدین و یا در زمان طالبان و بعد از 11 سپتامبر، اوضاع را مدیریت کند اما این کار را نکرد. با بی کفایتی سازمان ملل بود که دو گروه حزب اسلامی و طالبان در نشست بُن کنار گذاشته شد و در نتیجه 13 سال جنگ دوام پیدا کرد.
رییس اجتماع زنان افغانستان تصریح کرد: مردم افغانستان، جوانان و دختران کشور ما فریب سازمان ملل را نخورند زیرا این سازمان به افراد مستقل و کسانی که خوب می اندیشند هیچ گاه کاری نداشته اند. مردم باید سازمان ملل را زیر نظر بگیرند تا با سرنوشت آنان بازی نکند.
وی اظهار داشت: اکنون نیز سازمان ملل متحد هیچ برنامه ی خیر برای کشور ما ندارد و حتی برنامه ای برای صلح و ختم جنگ در افغانستان ندارد. دوم، یک تعداد کسانی هستند که پیوسته مجاهدین را جنگسالار می خوانند و یا دارای سرمایه ی زیاد می دانند به طور مثال تحصیلکرده ای مانند اشرف غنی نباید در قبال مجاهدین چنین رفتاری داشته باشد وی اعلام کرده است که «من سرمایه ی جنگ نیستم» باید به اشرف غنی گفت که چون در جنگ نبوده ای بنابراین سرمایه جنگ نیستی.
گیلانی گفت: ملت افغانستان قربانی دادند و جهاد کردند، که اگر چنین نمی کردند افغانستان بخشی از روسیه محسوب می شد. کسانی که مجاهدین را به داشتن سرمایه زیاد متهم می کنند به یاد داشته باشند که چه مقاماتی در حکومت در دبی دارای اموال و سرمایه است.
به باور فتانه گیلانی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده ای انجام شد زیرا مشکلات امنیتی زیادی وجود داشت، از سوی دیگر مردم در انتخابات حضور کمتری داشتند.
وی در پایان گفت: حرکت های مدنی حق مردم افغانستان است ولی باید مردم متوجه باشند که افراد فرصت طلب و خودخواه خدای ناخواسته این حرکات مدنی را ضایع نکنند. وزیر داخله از تمام جریانات خبر دارد بنابراین بر تمام پروسه نظارت داشته باشد و نگذارد افغانستان به بحران کشیده شود.

 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.