ariana

ariana

Saturday, June 21, 2014

:انتقاد برخی نماینده گان،از برخورد کمیسیون انتخابات با درخواست‌های داکترعبدالله

عبدالله امینی- مجلس شورای ملی
برخی اعضای مجلس، برخورد کمیسیون انتخابات با درخواست های عبدالله عبدالله را غیرمسوولانه خوانده و خواستار بی طرفی این کمیسیون با مسایل انتخاباتی شدند.
به باور نمایندگان؛ هرگونه مسوولیت بعدی تنش های انتخاباتی بر دوش مسوولان کمیسیون انتخابات است.

 
 

فوزیه کوفی عضو مجلس گفت: " مسوولان کمیسیون انتخابات با درخواست های داکتر عبدالله غیرمسوولانه و سیاسی برخورد کرده اند".
کمیسیون انتخابات در مورد خواست های داکتر عبدالله مبنی بر تعلیق وظیفه امرخیل و توقف شمارش آرا گفته است که در مورد آقای امرخیل هیچ سندی و جود ندارد و همچنین این کمیسیون به روال عادی شمارش آرا ادامه می دهد.
خانم کوفی این برخورد کمیسیون را همانند موقف گیری یک "دفتر کمپاین" عنوان کرد و افزود: مسوولیت بعدی تنشها بر دوش مسوولان کمیسیون است.
خانم کوفی در مورد شایعات بحران، بیان داشت: " شایعه شده که کسانی به کوه بالا می شوند. ما تاکید داریم که هیچ کس به کوه نخواهند رفت. تیم اصلاحات فرزندان رشید این کشور هستند که همواره درکنار مردم خود بوده اند؛ به کوه آنانی خواهند رفت که بایک "بیک" آمده و در بین مردم جایگاهی ندارند".
در همین حال؛ برخی نمایندگان بر نظارت پارلمان از تنش‌های موجود انتخاباتی تاکید کردند.
فکوری بهشتی، گفت: " ادعای تیم اصلاحات باید از سوی پارلمان بررسی شود.
۵ نماینده عضو ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات و ۵ نماینده مجلس که عضویت ستاد انتخاباتی تحول را دارند موظف شوند که در همکاری با سایرنهادهای ناظر، این مساله را نظارت کنند".
از سویی دیگر؛ شکریه بارکزی با تاکید بر جدا سازی آرای پاک از نا پاک بیان داشت که آرای پاک مردم باید سرنوشت سیاسی کشور را رقم زند.
خانم بارکزی خواستار نظارت سازمان ملل از روند شمارش آرا شد.
همچنین، شکریه بارکزی از رکود کار در ادارات دولتی در آستانه انتخابات به شدت انتقاد کرد.
به گفته او؛ هیچ اداره دولتی کار خود را پیش نمی برد و فساد و رشوت نیز در این ایام در ادارات به اوج خود رسیده است.
او از پارلمان خواست که در چنین شرایطی، روند نظارتی خود را افزایش دهد و ابتکار عمل را در دست گیرد.
تنش ها در روند انتخابات پس از آن بالا گرفت که داکتر عبدالله عبدالله اعلام کرد؛ کمیسیون های انتخاباتی به درخواست هایش از جمله توقف شمارش آرا بی اعتنایی کرده است.
آقای عبدالله هرگونه اجراآت کمیسیون انتخابات را غیر قانونی خواند.
خبرگزاری جمهور
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.