ariana

ariana

Friday, June 27, 2014

:مردم بهای سنگینی برای انتخابات پرداختند

شاه گل رضایی
دور دوم انتخابات 93 گذشت و باز هم سوژه های داغ سیاسی در سطح کشور مطرح شد. انتخابات این دور نیز خالی از نگرانی امنیتی و مشکل تقلب و تخطی نبود، آن چنان که داکتر عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری خواستار بررسی و واکنش قاطعانه ی حکومت و کمیسیون ها در موضوع برخی تقلب ها و تخطی ها گردید. بعد از این نگاه اصلی مردم به عملکرد کمیسیون های انتخاباتی است، بنابراین آن ها باید به صورت بسیار دقیق و شفاف به مسایل و شکایت های انتخاباتی رسیدگی کنند.

شاه گل رضایی نماینده ولایت غزنی در برنامه «1» گفت: برای اولین بار پروسه ی کلانی به نام انتخابات توسط مردم افغانستان مدیریت شد اما قیمتی که مردم افغانستان برای شرکت در انتخابات پرداخت اندک نبود. حداقل 47 تن از مردم که شامل اردو، پولیس، کارمندان کمیسیون و افراد ملکی بودند، شهید و حداقل 11 انگشت در غرب کشور بریده شد. این بهای بسیار سنگینی بود که مردم پرداختند بنابراین بهتر است نامزدان و کمیسیون های انتخاباتی به آرای مردم به خاطر این فداکاری و شهامت ارج بگذارند و با پیشداوری و قضاوت پیش از وقت به روند کلان انتخابات صدمه نزنند.

وی افزود: در کشوری مانند افغانستان همه امور به صورت عادی و طبیعی پیش نمی رود. در انتخابات که موضوع جدی برای کشور ما است طبیعی است که مشکلاتی وجود داشته باشد اما به طور کلی مدیریت انتخابات توسط افغانستانی ها بیانگر توانایی آن ها و از نکات عمده و مثبت مدیریت کمیسیون بود که نباید به آن بی اعتنایی شود. در این راستا اولین بار 5300 نفر از کمیسیون انتخابات در لیست سیاه قرار گرفتند و برکنار شدند که کار بسیار بزرگی بود که کمیسیون انتخابات آن را انجام داد.
دوم، این که فلسفه ی وجودی کمیسیون شکایات نیز بر مبنای وجود چنین مشکلاتی در درون کمیسیون انتخابات است بنابراین قضاوت و پیشداوری که زمینه را برای از بین بردن مشروعیت روند کلانی که مردم افغانستان به قیمت جان از آن دفاع کردند مساعد می کند را کنار بگذاریم و این کار را به نهادهای موظف به رسیدگی به تخطی های انتخاباتی بسپاریم.

رضایی در موضوع اتهامی که به امرخیل وارد آمده گفت: در این باره باید کمیسیون شکایات بررسی های خود را انجام دهد و جوابگوی نگرانی های مردم باشد. کمیسیون انتخابات نیز می تواند در این زمینه اظهار نظر نماید. این سوال مطرح است که در صورت کمبود اوراق رای دهی در صورتی که همراهی نیروهای امنیتی نباشد چه باید کرد؟

به باور نماینده مجلس، افغانستان در شرایط خاص و بحرانی قرار دارد و مدیریت انتخابات کار آسانی نیست و نیاز به تجربه ی کلانی دارد اما با توجه به جدید بودن پروسه در افغانستان، کار بزرگی را انجام دادیم. این به معنای نبود تخطی و مشکل در فرایند انتخابات نیست بلکه ما نمی خواهیم با عصبیت ها و قضاوت های پیش از وقت و با مداخله در امور نهادهای دولتی حماسه ی بزرگ مردم افغانستان را صدمه بزنیم.
با وجود کمیسیون شکایات و مدت زمان مشخص برای رسیدگی به این شکایت ها در وقت قانونی، جای مداخله ی دیگر نهادها و اشخاص باقی نمی ماند. نامزدان با توجه به مواردی از تقلب و تخطی های انتخاباتی مدارک و شواهد خود را به این کمیسیون ارایه دهند.

شاه گل رضایی عملکرد کمیسیون در محروم ساختن مردم بعضی از مناطق که بیشتر طرفدار داکتر عبدالله هستند از رای را رد کرد و گفت: در قانون افغانستان رای یک موضوع سرّی است و کسی نمی تواند پیش بینی کند که در مناطق مختلف مردم به کدام نامزد رای می دهند.

وی اظهار داشت: مراکز رای گیری که به دلیل وضعیت امنیتی بسته شده توسط بررسی های نیروهای امنیتی مشخص و به کمیسیون انتخابات فرستاده شده است. مردم افغانستان و تمام مسوولان حکومتی و غیردولتی باید به فیصله ی نهادها احترام بگذارند زیرا این نهادها ایجاد شده اند که مسوولیت مشخصی را به عهده داشته باشند در غیر این صورت با پیشداوری ها و قضاوت های پیش از وقت مسوولیت آن به عهده ی دیگری خواهد بود. کمیسیون های انتخابات و شکایات موظف هستند که در قبال هر رای مردم پاسخگو باشند و عملکرد شفافی داشته باشند

 شبکه اطلاع رسانی افغانستان
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.