ariana

ariana

Monday, June 16, 2014

:برنامه 15 ماده ای برای بهبود وضعیت زنان

به علت نابسامانی سیاسی و وجود جنگ های طولانی در افغانستان، جایگاه زنان از لحاظ حقوقی و اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد. در این راستا بسیاری از ناملایمات از جمله خشونت مرد بر زن، بی اعتنایی به حقوق قانونی و ملکیت آنان، نگاه داشتن آنان در فقر و بیسوادی نیز متوجه آنان بوده است. نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری چه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت زنان ارایه کرده اند؟ آیا برنامه های آنان در حوزه ی زنان، مشخص و عملیاتی است؟

فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان و عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله در برنامه ارگ 93 گفت: نمی توان ارزیابی درستی از وضعیت زنان در افغانستان داشت زیرا این مساله با دیگر مسایل اجتماعی درهم تنیده است. وقتی از حقوق بشری زن صحبت می کنیم در آن موضوع امنیت، دسترسی به تحصیل، حق کار و دسترسی به عدالت نیز شامل است. در بعضی موارد مانند خشونت و فقر، زنان نیاز به توجه خاص دارند.

وی افزود: در نتیجه ی جنگ های طولانی زنان، شوهران و نان آوران خود را از دست داده اند و از تحصیلات بهره ای نبرده اند. به همین دلیل باید برای این قشر برنامه های اقتصادی و آموزشی در نظر گرفت اما در کل نمی توان وضعیت زنان را جدا از مشکلات جامعه دانست. هرچند پیشرفت هایی در امور زنان دیده می شود که باید در حفظ آن تلاش نماییم.

به باور کوفی، در تیم داکتر عبدالله، زن در محور تمام مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. در تمام این برنامه به شمول معارف و تحصیلات عالی به حضور زنان توجه می شود. در برنامه ی اقتصادی تیم اصلاحات و همگرایی قسمتی از بودجه ی حکومت برای کاریابی زنان نان آور خانواده اختصاص یافته است. همچنین از طریق سرمایه گذاری های کوچک در قرا و قصبات، فاصله ی زنان ده نشین و شهرنشین را کمتر می کنیم.

عضو مجلس نمایندگان اظهار داشت: تعداد کسانی که در تیم داکتر عبدالله به جایگاه زنان باورمند هستند بسیار زیاد است بنابراین اعتماد مردم به تیم ما نه در سطح شعار بلکه در عمل است. برنامه ای که برای تغییر وضعیت زنان در نظر گرفته ایم شامل 15 ماده است که به تمام مشکلات زنان و راه حل های موجود پرداخته است.

فوزیه کوفی در موضوع مشارکت سیاسی و یا سهم زنان در دولت آینده گفت: 25 درصد شورای ولسوالی و ولایتی را زنان تشکیل می دهند و این در قانون انتخابات گنجانده خواهد شد و احتمالاً در آینده افزایش خواهد داشت. بدون شامل شدن زنان در سطح رهبری سیاسی، تغییرات در جامعه ناممکن است. به طور مثال حضور زنان در شوراهای ولایتی و یا مجلس باعث علاقمندی مردم به تحصیل دختران شده است. از این طریق می توان تغییرات کلی را در سطح جامعه وارد کنیم.

عضو ستاد انتخاباتی تیم داکتر عبدالله خاطرنشان ساخت: دومین برنامه ی ما روی دست گرفتن تمهیداتی برای تداوم تحصیل دختران در مکاتب است. تیم اصلاحات و همگرایی تلاش خواهد کرد فضای مناسبی برای تحصیل دختران مانند معلم زن و مواد درسی مفید را بوجود آورد تا خانواده ها به دختران خود اجازه ی تحصیل بدهند.

وی حضور 22 درصدی دختران در دانشگاه را بسیار کم دانست و افزود: ما می خواهیم توازن در جامعه را نه فقط از طریق مکتب بلکه به وسیله ی راه اندازی مدارس تعلیمات اسلامی در سطح جامعه برای زنان ایجاد کنیم. ما ادعای فیمینیزم اسلامی را داریم و می خواهیم از طریق نهادهای تحقیقاتی، حقوق اسلامی زنان رعایت شود.

نماینده ی مجلس تصریح کرد: برای برابری جنسیتی زنان با مردان فقط مبارزه ی دوامدار ثمربخش نیست بلکه هماهنگی و همکاری مردان را نیز باید داشته باشیم. کسانی در تیم اصلاحات و همگرایی هستند که در بدترین شرایط در کنار مردم بودند. در دورانی که طالبان دروازه های مکاتب را به روی مردم بسته بودند، دختران در مناطق زیر نفوذ داکتر عبدالله و تیم وی به مکتب می رفتند.

فوزیه کوفی زن را جزو لاینفک خانواده و وضعیت اقتصادی زن را جزیی از اقتصاد خانواده خواند و گفت: دسترسی زنان به منابع مالی سنتی یا حکومتی و تخصیص بودجه ی خاص برای کاریابی از طریق سرمایه گذاری های کوچک جزو برنامه های تیم داکتر عبدالله است.

کوفی در پایان به عنوان عضو تیم داکتر عبدالله گفت: تعهد ما به مردم این است که حضور 20 درصدی زنان در قانون را دوباره احیا می کنیم تا تناسب بین زنان شورا و شورای ولایتی بوجود آید.

شبکه اطلاع رسانی
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.