ariana

ariana

Thursday, May 8, 2014

:جنرال خاتول، یک مادرمهربان ویک نظامی موفق

هر چند در بسیاری از مناطق افغانستان زنان در کار های خانه بیشتر مصروف اند، اما زنانی هم اند که در کنار کار های خانه، در پست های مهم حکومت کار می کنند.
جنرال خاتول از حدود سی سال بدین سو در بخش پراشوت قوای هوایی افغانستان وظیفه اجرا می نماید
به خانه این خانم رفتم تا گزارشی را در مورد زنده گی شخصی اش تهیه نمایم
جنرال خاتول که بدون داشتن محافظ در یکی از خانه های عادی در شهرکابل زنده گی می کند و او در کنار انجام وظیفه در بیرون، کار های خانه اش را نیز انجام می دهد.
از جنرال خاتول پرسیدم که در کار های خانه کی با وی همکاری می نماید: وی با لبخند جواب داد که زنان افغان همواره کار های منزل شان را خود شان انجام می دهند
« من خدمه یا مزدور ندارم، من خودم کار های خانه ام را انجام می دهم و بیرون از منزل بخاطر هموطنان خود با شوق و علاقه کار می نمایم و از زنده گی شخصی خود راضی استم
جنرال خاتول در سال ۱۳۵۸ خورشیدی از لیسه آریانا کابل فارغ شده و بعداً در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده است.
وی می گوید که ماستری را در بخش پراشوت گرفته و در سال ۱۳۶۳ در بخش پراشوت قوای هوایی افغانستان به کار آغاز کرده است.
از این خانم در مورد زنده گی روز مره اش پرسیدم
او می گوید: پس از ادای نماز، به کار های خانه شروع می کند و پس از صرف چای صبح به سوی وظیفه می رود.:
من زحمات زیادی را در این راستا متحمل شده ام، من منحیث یک مادر منحیث یک سپاه، افتخار می نمایم که در وطن خود نزد مردم خود هستم و توانستیم حد اقل یک خدمتی را انجام دهم.
خانم خاتول بر علاوه اینکه بیرون از منزل کار می نماید یک مادر نیز است. او یک پسر دارد اما همسرش سال های قبل در جریان جنگ ها کشته شده است.
در دیوار های خانهء خانم خاتول تعداد زیاد از کپ ها و مدال ها آویزان بود.از وی در مورد اینکه این مدال ها را چه زمانی بدست آورده پرسیدم، او در این مورد برایم چنین گفت:
75 قاب مدال من دریافت کرده ام، 35 قاب آن را زمانی بدست آوردم که با قهرمانان 35 مملکت مسابقه دوستانه اجرا کردم، من به صد ها تقدیر نامه و کپ نیز بدست آورده ام.

جنرال خاتول در سال 2005 میلادی لقب قهرمان زن جهان را نیز بدست آورد.

این خانم نظامی از تمام زنان افغان می خواهد که تنها به کار های خانه اکتفا نکنند بلکه بیرون از منزل مانند برادران شان کار نمایند.

جنرال خاتول همچنان از تمام مادران خواست تا در قسمت  تعلیم و تربیه اطفال شان توجه نمایند:

« یک مادر خوب زن خوب باید از همه بیشتر متوجه تربیه اولاد خود باشد، مخصوصاً نوجوانان ما که بیرون از منزل می روند باید دقیق تعقیب شوند که با کی ها هستند، چی می کنند، تا آنها به مواد مخدر رو نیاورند، کوشش نمایند تا آنها را تربیه سالم نمایند.»

خانم خاتول در سال 1363 زمانیکه برای نخستین بار از طیاره با پراشوت به زمین دیسانت کرد، جایزه نیز بدست آورد.

جنرال خاتول در زمان ریژیم طالبان در افغانستان زندگی می کرد و مانند بسیاری از زنان افغان دیگر مصروف مهره بافی و خیاطی بود.

خانم خاتول در سال 2001 میلادی زمانیکه حکومت موقت ایجاد گردید دوباره به وظیفه اش آغاز کرد.


فرشته ندا
- کابل
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.