ariana

ariana

Sunday, May 18, 2014

:ملا اشــرف غنــی در پی قــربانی جــدید

گــاو قلــبه یی جــوزجــان تکــان شــدید خــورد ولــی گــوســفند چــاری بامــیان هــنوز هــم نشخــوار مــی کــند
رسم قربانی حیونات در معابد به منظور برآورده شدن حاجات در همه مذاهب و ادیان رایج است و در اسلام نیز چنین چیزی در بین مسلمانان در زیارت ها و آرامگاه های بزرگان و اولیا مانند زیارت شاه اولیا در مزار شریف یا مزار جواجه اجمیری در هند وجود دارد.مسلمانان در حقیقت با این اولیا و بزرگان دین دست به یک معامله زده و از ایشان خواستار برآورده شدن خواهشات و حاجات شان شده و در مقابل برای خوشنودی آنها خون حیوان را بر زمین می ریزند.
 
جناب ملا اشرف غنی احمد زی نیز که با وجود سالها زندگی در غرب و مراودت و نزدیکی با یهود و نصاری به رسوم و عنعنات اسلامی سخت معتقد و پابند است ازینرو به محض اتخاذ تصمیم کاندید برای پست ریاست جمهوری قبل از آغاز کمپاین انتخاباتی در سفری به وزیرستان جنوبی به زیارتگاه پیر خواجه حمید گل ملتانی شتافته و با ایشان تعهد کردند که اگر حضرت ایشان وی را در مبارزات انتخاباتی کمک نمایند او یک راس گاو قلبه یی و یک راس گوسفند چاری به پیشگاه ایشان ذبح خواهد کرد.
 
او در بازگشت از وزیرستان جنوبی به تمام ولایات کشور دنبال یک گاو قلبه یی تنومند و گوسفند چاری چاق و چله گشته و بالاخره گاو مطلوب را از ولایت جوزجان و گوسفند چله را از ولایت بامیان بدست آورده و بعد از خریداری و پرداخت پول سفارش نگهداری آنها را در همان جاه ها تا ختم انتخابات بنمود.
 
حالا که از بخت بد در نیمه راه انتخابات در اثر جاری شدن سیلاب در ولایت جوزجان گاوه قربانی ملا اشرف غنی سخت صدمه دیده و دیگر برای قربانی مناسب نیست .بیچاره ملا اشرف غنی باز هم پائین و بالا دنبال چارپای دیگری سرگردان است و قرار شایعات در ولایت پنجشیر حیوان خوبی به چشمش خورده که اگر برای قربانی مناسب باشد به خریداری آن اقدام خواهد کرد.
 
او خیلی هراس دارد اگر چارپای خوبی بدست نیارد که مورد پسند پیر خواجه حمید گل ملتانی قرار نگیرد خدای ناخواسته شانس پیروزی اش را در دور دوم انتخابات به خطر مواجهه خواهد کرد ازین رو خیلی سعی و تلاش دارد که حیوان بکلی سالم  و مطیع و حرف شنو بدست آورده و رضایت خاطر پیر ملتانی را کسب نماید.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.