ariana

ariana

Tuesday, May 20, 2014

:مهمترین زنان تاریخ تکنولوژی: 14- جین . ای . سامت

جین . ای . سامت  Jean E. Sammet)
جین سامت دکترای رشته کامپیوتر ، مسئول راه اندازی نخستین زبان برنامه نویسی در کمپانی IBM بود، وی در سال 1989 موفق به دریافت جایزه Lovelace شده است.

از جین سامت اغلب و به اشتباه به عنوان نخستین زنی که دکترای رشته کامپیوتر را دریافت کرده است نام برده می شود ( دانشگاه استنفورد سال 1968) وی همچنین مدرک B.A در رشته ریاضیات از دانشگاه ایلینوید در سال 1948 دریافت کرده است. سامت از دانش خود در رشته ریاضیات بعدها یعنی در زمانی که مسئول راه اندازی نخستین زبان برنامه نویسی در کمپانی IBM بود استفاده کرد. برنامه وی با نام FORMAC ، نخستین برنامه کامپیوتری بود که بطور گسترده در زمینه فرمولهای ریاضی مورد استفاده قرار گرفت.
وی در شرکت
IBM به مدت 27 سال کار کرد و از اعضای فرعی گروهی که برنامه کوبول را طراحی کردند می باشد. همچنین وی به عنوان نماینده ACM در سالهای 1974 تا 1976 انتخاب شده بود. وی همچنین در سال 1994 بعنوان یکی از همکاران ACM شناخته شده و از دیگر بانوانی است که در لیست ما موفق به دریافت جایزه (Lovelace (1989 شده است.
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.